Problematika informovanosti všeobecných sester v péči o klienty s kolostomií

DSpace Repository

Language: English čeština 

Problematika informovanosti všeobecných sester v péči o klienty s kolostomií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gajzlerová, Gabriela
dc.contributor.author Solařová, Martina
dc.date.accessioned 2010-07-15T01:52:23Z
dc.date.available 2010-07-15T01:52:23Z
dc.date.issued 2007-05-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3362
dc.description.abstract Bakalářská práce s názvem "Problematika informovanosti všeobecných sester v péči o klienty s kolostomií" se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části se věnuji charakteristice kolostomií, operačním postupům, ošetřovatelské péči, kvalitě života a režimu klientů s kolostomií. V praktické části se zabývám výzkumem pomocí dotazníko-vého šetření u všeobecných sester, které pečují o klienty s kolostomií, dále zpracováním získaných údajů a jejich využití pro praxi. Výzkum byl především zaměřen na zjištění úrovně informovanosti všeobecných sester v péči o klienty s kolostomií, zda jsou informo-vané o moderních ošetřovatelských postupech, zda jsou schopné klienta edukovat o vlast-ním ošetřování kolostomie, zda mají potřebu vyhledat stomasestru při péči o tyto klienty. cs
dc.format 86 s., 8 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 887427 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject edukace cs
dc.subject irigace cs
dc.subject kolostomie cs
dc.subject pacient cs
dc.subject sestra cs
dc.subject education en
dc.subject irrigation en
dc.subject colostomy en
dc.subject patient en
dc.subject nurse en
dc.title Problematika informovanosti všeobecných sester v péči o klienty s kolostomií cs
dc.title.alternative Knowing questions of the comprehensive nurses in range of the care of patiens with the colostomy en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Meravá, Mária
dc.date.accepted 2007-06-27
dc.description.abstract-translated My bachelor work with the title "Knowing questions of the comprehensive nurses in range of the care of patiens with the colostomy" is parted in the theoretical part and practical part. I'm concerned in colostomys characteristic, operation process, nursing care, quality of life and daily routine of the colostomy patients in the theoretical part. In the practical part I follow the research through the question - forms by the comprehensive nurses which take care of colostomy patients, further I process the acquired informations and their utilities in for the praxis. The research was targeted the findings of the information knowing level of the comprehensive nurses which take care of colostomy patients, whether they are cogni-zant of the modern care procedures, whether they are able to educate the patient about treatment of the colostomy, whether they need to find nurse by the care of these patients. en
dc.description.department Ústav zdravotnických studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/103 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 6617
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
solařová_2007_bp.pdf 866.6Kb PDF View/Open
solařová_2007_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
solařová_2007_op.doc 49Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account