Padělání jako fenomén dnešní doby

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Padělání jako fenomén dnešní doby

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brabec, František
dc.contributor.author Pávek, Ladislav
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:47:14Z
dc.date.available 2015-07-24T12:47:14Z
dc.date.issued 2015-01-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33846
dc.description.abstract Tématem mojí diplomové práce je padělání jako fenomén dnešní doby, svojí práci jsem rozdělil do dvou částí. Vteoretické části jsem vypracoval rešerši o celkové situaci v dané oblasti zejména pak situaci s paděláním obrazů a uměleckých předmětů, rozebral jsem možnosti padělatelů uměleckých děl, platidel a úředních listin. Provedl jsem také shrnutí právních norem používaných pro tuto oblast. V této části jsem uvedl příklady padělání uměleckých předmětů v České Republice. Jako cíl druhé praktické části jsem si stanovil navrhnout implementaci ochranných prvků do objektů padělání a vypracoval jsem cenovou kalkulaci bezpečnostních prvků pro umělecká díla ve třech cenových hladinách. Výsledkem druhé praktické části je možnost ochrany autorských kvalit, které bezesporu čeští autoři v tomto odvětví mají a je nutností ji zachovat pro budoucí pokolení.
dc.format 72 s.
dc.format.extent 1193984
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Padělání cs
dc.subject ochrana cs
dc.subject umělecká díla cs
dc.subject ochranné prvky cs
dc.subject Counterfeiting en
dc.subject protection en
dc.subject works of art en
dc.subject protective elements en
dc.title Padělání jako fenomén dnešní doby
dc.title.alternative Counterfeiting as a Phenomenon of our Times
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vyorálek, Josef
dc.date.accepted 2015-06-08
dc.description.abstract-translated The topic of my diploma thesis is counterfeiting as a phenomenon of our time, my diploma thesis has been divided into two parts, the theoretical part. I made a search on the overall situation in the region especially the situation with counterfeiting paintings and art objects, I analyzed the possibilities of counterfeiters works of art, banknotes and coins and official documents. I made a brief summary of the legal standards applicable to this area. In this section I also gave examples of counterfeiting art objects in the Czech Republic. As a practical target of the second part, I propose the implementation of a set of security features into objects counterfeiting and working my quote safety features for artwork in three price levels. The result of the second practical part is the possibility of copyright protection qualities that undoubtedly Czech authors in this sector and have the necessity to preserve it for future generations.
dc.description.department Ústav elektroniky a měření
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 39711
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-15


Files in this item

Files Size Format View
pávek_2015_dp.pdf 1.138Mb PDF View/Open
pávek_2015_vp.doc 293Kb Microsoft Word View/Open
pávek_2015_op.docx 234.1Kb Microsoft Word 2007 View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account