Analysing Accounting Statements and Information for the Financial Management of a Company XY

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analysing Accounting Statements and Information for the Financial Management of a Company XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Blahová, Michaela
dc.contributor.author Lagin, Juraj
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:47:38Z
dc.date.available 2015-07-24T12:47:38Z
dc.date.issued 2015-02-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33940
dc.description.abstract Cílem této práce je komplexně pojednávat o problematice finanční analýzy podniku, a to ve dvou částech, do kterých je tato práce rozdělená. V první teoretické části tato práce pojednává o samotné podstatě a smyslu zkoumání finanční stability podniku, zdrojích dat pro provedení finanční analýzy, hlavních metodách a nástro-jích finanční analýzy. Dále se zaobírá konceptem a nástroji celkového hodnocení finančního zdraví a mezipodnikového srovnávání. V druhé části práce jsou teoretické poznatky z první části aplikovány na vybraný podnik a shrnuty v poslední části práce, kterou tvoří závěrečné zhodnocení a vybraná doporučení.
dc.format 86 s. (141 073 znaků).
dc.format.extent 2472510
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject účetní výkazy cs
dc.subject účetnictví cs
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject měření finanční výkonnosti cs
dc.subject ren-tabilita cs
dc.subject zadluženost cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject čistý pracovní kapitál cs
dc.subject Financial Statements en
dc.subject Accounting en
dc.subject Financial Analysis en
dc.subject Financial Performance Measurements en
dc.subject Profitability en
dc.subject Leverage en
dc.subject Liquidity en
dc.subject Net Working Capital en
dc.title Analysing Accounting Statements and Information for the Financial Management of a Company XY
dc.title.alternative Analysing Accounting Statements and Information for the Financial Management of a Company XY
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pálka, Přemysl
dc.date.accepted 2015-06-02
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to provide comprehensive information about corporate financial analysis divided into two parts. The first part of this thesis deals with the fundamentals and idea of analysing financial sta-bility of a company, sources for the financial analysis, general methods and tools for finan-cial analysis. Moreover it occupies with concept and tools of the overall assessment of fi-nancial well-being and intercompany comparison. ''The second part of the thesis takes from the theoretical knowledge from the first part, and is applied to the chosen company and summarized in the last part of the thesis, which com-prises the ultimate assessment and recommendations.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 39852
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-15


Files in this item

Files Size Format View
lagin_2015_dp.pdf 2.357Mb PDF View/Open
lagin_2015_vp.pdf 389.4Kb PDF View/Open
lagin_2015_op.docx 27.32Kb Microsoft Word 2007 View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account