Metody bezpečnostního posouzení administrativních objektů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Metody bezpečnostního posouzení administrativních objektů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Valouch, Jan
dc.contributor.author Kučík, Kamil
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:49:18Z
dc.date.available 2015-07-24T12:49:18Z
dc.date.issued 2015-02-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/34073
dc.description.abstract Tato bakalářská práce v teoretické části analyzuje požadavky na bezpečnostní posouzení objektu, zhodnocuje jeho současné postavení v problematice návrhu poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a následně pojednává o analytických a prognostických metodách vhodných k bezpečnostnímu posouzení objektu. Praktická část zpracovává typologii objektů z hlediska aplikovatelných metod bezpečnostního posouzení na modelovém objektu s využitím vybraných metod. V závěru práce je navržena optimalizace zabezpečení objektu.
dc.format 83 s
dc.format.extent 5159878
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject bezpečnostní posouzení objektu cs
dc.subject analytické a prognostické metody cs
dc.subject poplachový zabezpečovací a tísňový systém cs
dc.subject analýza rizik cs
dc.subject detektory cs
dc.subject security assessment of a building en
dc.subject analytic and forecasting methods en
dc.subject security and emergency systems en
dc.subject risk analysis en
dc.subject detectors en
dc.title Metody bezpečnostního posouzení administrativních objektů
dc.title.alternative Security Assessment Methods for Administrative Buildings
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lukáš, Luděk
dc.date.accepted 2015-06-17
dc.description.abstract-translated In the theoretical part this bachelor thesis analyzes requirements for the security assessment of a building, it evaluates its current position in the issue of security and emergency systems design, and furthermore it discusses analytic and forecasting methods appropriate for the security assessment of the building. The practical part processes a typology of buildings in terms of the applicable security assessment methods. Key outcome of this thesis is an implementation of the security assessment on a model building using selected methods. In the final part of the thesis, the object security optimization is designed.
dc.description.department Ústav bezpečnostního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 40062
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-05-19
local.subject administrativní budovy cs
local.subject administrative buildings en


Files in this item

Files Size Format View
kučík_2015_dp.pdf 4.920Mb PDF View/Open
kučík_2015_vp.pdf 181.4Kb PDF View/Open
kučík_2015_op.doc 291Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account