Didaktická pomůcka pro střední školy - Základy práce v programech pro tvorbu webových stránek

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Didaktická pomůcka pro střední školy - Základy práce v programech pro tvorbu webových stránek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Perůtka, Karel
dc.contributor.author Nimberger, Lukáš
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:49:31Z
dc.date.available 2015-07-24T12:49:31Z
dc.date.issued 2015-02-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/34142
dc.description.abstract Cílem této práce je vytvoření didaktické pomůcky pro střední školy, která žákům přiblíží základy práce v různých prostředích pro tvorbu webových stránek. Nejdříve byl realizován průzkum, při němž bylo použito metody sběru dat pomocí dotazníků. Na základě vyhodnocení odpovědí byl vytvořen elektronický kurz po třech prostředích pro tvorbu webových stránek strukturním editoru PSPad, WYSIWYG editoru Microsoft Expression Web 4 a online službě Webnode. Elektronický kurz strukturovaný do lekcí byl aplikován na střední škole a ověřen opět pomocí dotazníků. Vytvořené řešení poskytuje možnost nasadit kurz do výuky na různých typech středních škol s možností rozdělit jej na více částí dle individuálních potřeb jednotlivých škol. Jeho použití nevyžaduje jiných didaktických prostředků, než počítače. Hlavním výsledkem této práce je zjištění, že žáci, kteří kurzem prošli, jej hodnotili jako přínosný, přiměřeně rychlý a obsahově adekvátní, a že na jeho základě pochopili, jak v jednotlivých prostředích pracovat.
dc.format 118 s. (145 483 znaků)
dc.format.extent 201872763
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject didaktické prostředky cs
dc.subject učební pomůcky cs
dc.subject didaktická technika cs
dc.subject HTML editor cs
dc.subject WYSIWYG cs
dc.subject tvorba WWW stránek cs
dc.subject PSPad editor cs
dc.subject Microsoft Expression Web 4 cs
dc.subject Webnode cs
dc.subject didactic resources en
dc.subject teaching aids en
dc.subject didactic technique en
dc.subject HTML editor en
dc.subject WYSIWYG en
dc.subject creation of websites en
dc.subject PSPad editor en
dc.subject Microsoft Expression Web 4 en
dc.subject Webnode en
dc.title Didaktická pomůcka pro střední školy - Základy práce v programech pro tvorbu webových stránek
dc.title.alternative A Didactic Aid for Secondary Schools - The Basics of Working with Software for Webpage Design
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kostolányová, Kateřina
dc.date.accepted 2015-06-01
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to create teaching aid for secondary school pupils and bring them closer to the basics of working in different environments for creating web pages. First, the survey was conducted, during which it was applied method of data collection using questionnaires. Based on the evaluation of the responses has been developed electro-nic course after three environments for creating web pages - structural PSPad editor, WYSIWYG editor Microsoft Expression Web 4 and online service Webnode. Electronic course divided into lessons was applied in high school, and checked again using questi-onnaires. Developed solution provides the ability to deploy a course into the curriculum of different types of schools with the possibility to divide it into several parts according to the indivi-dual needs of individual schools. Its use does not require other teaching resources than computers. The main result of this study is the finding that students who passed the course, rated it as beneficial, reasonably quick and substantively adequate, and that based on it they unders-tood how to work in different environments.
dc.description.department Ústav informatiky a umělé inteligence
dc.thesis.degree-discipline Učitelství informatiky pro střední školy cs
dc.thesis.degree-discipline IT Education at Secondary Schools en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 40182
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-15


Files in this item

Files Size Format View
nimberger_2015_dp.zip 192.5Mb Unknown View/Open
nimberger_2015_vp.pdf 191.3Kb PDF View/Open
nimberger_2015_op.pdf 104.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account