Kyberšikana

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kyberšikana

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vojtěšek, Jiří
dc.contributor.author Polanská, Petra
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:49:33Z
dc.date.available 2015-07-24T12:49:33Z
dc.date.issued 2015-02-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/34154
dc.description.abstract Bakalářská práce "Kyberšikana" pojednává o nebezpečí kybernetické šikany, která je aktu-álním tématem na středních a základních školách. Podstatou práce je vysvětlení důležitých pojmů kyberšikany, ale také rady pro odhalení a prevence proti kyberšikaně. Čtenáři jsou seznámeni s informačními a komunikačními technologiemi, díky kterým je kyberšikana zprostředkována, tedy s jejími prvky, projevy, médii, pomocí kterých se šíří, ale také s případy, kdy se o kyberšikanu nejedná. Nedílnou součástí jsou charakterizována preven-tivní opatření proti kyberšikaně, jak se proti ní bránit, či na jaké instituce a organizace se mohou oběti obrátit. Dále se čtenáři mohou dočíst o možnostech minimalizací rizik spoje-ných s kyberšikanou. Samozřejmě autorka práce nezapomněla ani na řešení trestné odpo-vědnosti z pohledu agresora, kde jsou uvedeny zákony a paragrafy, které se k této odpo-vědnosti stahují. Praktická část se zaměřuje na informovanost respondentů, jejich vlastní názor a zkušenosti získané s touto problematikou. Vyhodnocení praktické části jsou uži-tečné rady pro školy v podobě prevence až intervence kyberšikany.
dc.format 69 s (148 318 znaků)
dc.format.extent 2651873
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Kyberšikana cs
dc.subject agresor cs
dc.subject oběť cs
dc.subject virtuální prostředí cs
dc.subject respondent cs
dc.subject prevence cs
dc.subject Cyberbullying en
dc.subject aggressor en
dc.subject victim en
dc.subject virtual environments en
dc.subject respondent en
dc.subject prevention en
dc.title Kyberšikana
dc.title.alternative Cyberbullying
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Matušů, Radek
dc.date.accepted 2015-06-10
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis "Cyber-bullying" discusses the dangers of cyber bullying, which is a meas-ure-cial subject at primary and secondary schools. The essence of this work is explaining important concepts of cyberbullying, but also hints to the detection and prevention of cyberbullying. Readers are familiar with information and communication technologies that make cyberbullying mediated, ie its elements, speeches, media with which to propagate, but also cases where it is not about cyberbullying. An integral part are characterized pre-ventive measures against cyberbullying, how to defend against it, and on what institutions and organizations they can turn. Additionally, readers can read about the possibilities of minimizing the risks connected with cyberbullying. The author obviously did not forget to work on solving crimes deduction from the perspective of the aggressor, which lists the laws and regulations, that it is the responsibility. The practical part focuses on the aware-ness of the respondents, their opinions and experiences gained with this issue. Evaluation of the practical part, are excellently useful advice for schools in the form of cyberbullying prevention to intervention.
dc.description.department Ústav počítačových a komunikačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie v administrativě cs
dc.thesis.degree-discipline Information technologies in administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 40217
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-05-19


Files in this item

Files Size Format View
polanská_2015_dp.zip 2.529Mb Unknown View/Open
polanská_2015_vp.pdf 149.5Kb PDF View/Open
polanská_2015_op.pdf 189.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account