[NEOBHÁJENO] Multimediální propagace společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Multimediální propagace společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ševčík, Jiří
dc.contributor.author Janek, Miroslav
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:49:33Z
dc.date.available 2015-07-24T12:49:33Z
dc.date.issued 2015-02-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/34155
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o využití multimédií, jako nástroje propagace společnosti. V teoretické části jsou popsány základní postupy vytvoření multimediálního díla, komuni-kace s veřejností, vysvětleny jsou základní pojmy z oblasti multimédií a popis jednotlivých technik. V poslední části je zmíněn marketing a prvky komunikačního mixu, které jsou důležité při plánování reklamní kampaně. Praktická část je věnována vytvoření konkrétních multimediálních materiálů a postupů, které budou sloužit k propagaci autoservisu Autotutto v Luhačovicích. Vytvořené materiály jsou přiloženy na CD k této bakalářské práci.
dc.format 72 s. (90 542)
dc.format.extent 11745580
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Reklama cs
dc.subject Multimédia cs
dc.subject Propagace cs
dc.subject Marketing cs
dc.subject Webová prezentace cs
dc.subject Advertising en
dc.subject Multimedia en
dc.subject Promotion en
dc.subject Marketing en
dc.subject Web presentation en
dc.title [NEOBHÁJENO] Multimediální propagace společnosti
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] The Multimedia Propagation of a Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kroča, Josef
dc.date.accepted 2015-06-12
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deal with the use of media in promotion of the company. The theoreti-cal part describes the basic procedures for creating multimedia works, communications with the public, also explained the basic concepts of multimedia and description of indi-vidual techniques. The last part is mentioned marketing and communications mix elements which are important in planning the campaign. The practical part is given to the creation of specific multimedia materials and processes that will serve to promote the service station Autotutto in Luhačovice. Created materials are included on the CD to this work.
dc.description.department Ústav počítačových a komunikačních systémů
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie v administrativě cs
dc.thesis.degree-discipline Information technologies in administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 40221
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2015-05-21


Files in this item

Files Size Format View
janek_2015_dp.zip 11.20Mb Unknown View/Open
janek_2015_vp.pdf 178.2Kb PDF View/Open
janek_2015_op.pdf 177.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account