Automatická identifikace pilových pásů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Automatická identifikace pilových pásů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gazdoš, František
dc.contributor.author Koutný, Luděk
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:49:43Z
dc.date.available 2015-07-24T12:49:43Z
dc.date.issued 2015-02-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/34205
dc.description.abstract V této diplomové práci je představeno vyvíjené rozhraní pro automatickou identifikaci pilových pásů. Tento systém umožní identifikovat pilový pás prostřednictvím počítače a digitální kamery. Navrhovaný systém obsahuje hlavní uživatelské prostředí a několik režimů pro ukládání a editaci nasnímaných profilů. Úvod práce je věnován rešerši podobných systémů na trhu. Pokračuje charakteristikou pilových pásů a obecnou teorií křivek. Úvod praktické části začíná ukázkou současného průběhu identifikace a měření pilových pásů. V závěru jsou prezentovány dosavadní výsledky spolu s dalšími možnostmi vývoje a zpracování dat pro CNC stroj.
dc.format 85 s. (63 490 znaků)
dc.format.extent 94962794
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject pilový pás cs
dc.subject identifikace cs
dc.subject zpracování obrazu cs
dc.subject Bézierova křivka cs
dc.subject geometrické transformace cs
dc.subject bend saw en
dc.subject identification en
dc.subject image processing en
dc.subject Bézier curve en
dc.subject geometric transformation en
dc.title Automatická identifikace pilových pásů
dc.title.alternative Automatic Identification of Band Saws
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mudrová, Martina
dc.date.accepted 2015-06-04
dc.description.abstract-translated This thesis presents an interface developed for automatic identification of band saws. This system allows to identify the saw blade through computer and digital camera. The proposed system includes main user interface and several modes for storing and editing scanned profiles. Introduction of this thesis is dedicated to the state of the art of similar systems on the market. Then it continues with characteristic of saw blades and general theory of curves. Practical part begins with an example of the current process of identification and measurement of the blades. In the conclusion, actual results with other possibilities of future development of the systems are presented together with next data processing for CNC machines.
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 40296
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-15
local.subject digitální kamery cs
local.subject obrazové informace cs
local.subject digital cameras en
local.subject image information en


Files in this item

Files Size Format View
koutný_2015_dp.zip 90.56Mb Unknown View/Open
koutný_2015_vp.pdf 182.7Kb PDF View/Open
koutný_2015_op.doc 261Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account