Integrovaný systém techniky prostredia v budove rodinného domu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Integrovaný systém techniky prostredia v budove rodinného domu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zálešák, Martin
dc.contributor.author Mičo, Mário
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:49:44Z
dc.date.available 2015-07-24T12:49:44Z
dc.date.issued 2015-02-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/34208
dc.description.abstract Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom nadštandardného rodinného domu s bazénovou halou. Do navrhovaných systémov patrí: obvodová konštrukcia, vykurovanie, vzduchotechnika pre bazénovú časť, zabezpečovací systém a riadenie celého objektu. Vďaka návrhu obvodových konštrukcií z kvalitných materiálov a vypočítaným nízkym tepelným stratám v objekte, mohli byť vo vykurovacej sústave navrhnuté obnoviteľné zdroje energie, tepelné čerpadlo a solárne kolektore. Bolo potrebné zvoliť vzduchotechnickú jednotku, ktorá dokáže odoberať potrebné množstvo vzduchu aby nedochádzalo k porušeniu hygienických noriem v miestnosti. Jednotlivé systémy sú prepojené pomocou zbernice KNX. Práca obsahuje moderný 3D model navrhovaného domu aj so vzduchotechnikou.
dc.format 118
dc.format.extent 4009151
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject tepelné čerpadlo cs
dc.subject bivalentný zdroj cs
dc.subject vzduchotechnická jednotka cs
dc.subject inteligentný dom cs
dc.subject KNX cs
dc.subject heat pump en
dc.subject bivalent source en
dc.subject air handling unit en
dc.subject intelligent house en
dc.subject KNX en
dc.title Integrovaný systém techniky prostredia v budove rodinného domu
dc.title.alternative Integrated System HVAC in Family House
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hirš, Jiří
dc.date.accepted 2015-06-04
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the design of the above standard family house with a pool hall. The proposed system include: peripheral structure, heating, ventilation for the pool area, alarm system and management of the entire building. By designing external structures of quality materials and the calculated low heat losses in the building, the heating system could designed renewable energy, heat pumps and solar collectors. It was necessary to choose the air handling unit that can remove an appropriate amount of air to prevent violation of sanitary norms in the room. The various devices are interconnected via bus KNX. The work includes an advanced 3D model of the proposed building and the air conditioning.
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky
dc.thesis.degree-discipline Integrované systémy v budovách cs
dc.thesis.degree-discipline Integrated Systems in Buildings en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 40300
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2015-05-20
local.subject inteligentní budovy cs
local.subject rodinné domy cs
local.subject tepelné ztráty cs
local.subject alternativní energetické zdroje cs
local.subject intelligent buildings en
local.subject single family houses en
local.subject heat loss en
local.subject alternative energy sources en


Files in this item

Files Size Format View
mičo_2015_dp.pdf 3.823Mb PDF View/Open
mičo_2015_vp.doc 294Kb Microsoft Word View/Open
mičo_2015_op.pdf 266.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account