Integrovaný systém techniky prostředí v multifunkční budově

DSpace Repository

Language: English čeština 

Integrovaný systém techniky prostředí v multifunkční budově

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zálešák, Martin
dc.contributor.author Kovaříček, Miroslav
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:49:44Z
dc.date.available 2015-07-24T12:49:44Z
dc.date.issued 2015-02-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/34212
dc.description.abstract Cílem této práce je návrh integrovaného systému v multifunkční budově, který zajistí komfort při užívání budovy. V práci je využito aktuálních požadavků na projektování budov z hlediska energetické úspornosti, stavebně fyzikálních parametrů a řízení systému pro tvorbu celkového vnitřního mikroklimatu v budově. Hlavním cílem práce je návrh systémů techniky prostředí, jako je otopná soustava a vzduchotechnika doplněná inteligentní elektroinstalací KNX pro snadné a přehledné ovládání. Přehledné ovládání je vyřešeno pomocí vizualizačního systému SCADA. V práci je také zahrnuto využití obnovitelných zdrojů a také ekonomické hodnocení navržených systémů.
dc.format 169 s.
dc.format.extent 7976338
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject integrovaný systém cs
dc.subject pohoda prostředí cs
dc.subject stavebně fyzikální parametry cs
dc.subject otopná soustava cs
dc.subject vzduchotechnika cs
dc.subject řízení cs
dc.subject KNX cs
dc.subject SCADA cs
dc.subject obnovitelné zdroje cs
dc.subject integrated system en
dc.subject energy efficiency en
dc.subject building physical parameters en
dc.subject control system en
dc.subject HVAC en
dc.subject KNX en
dc.subject SCADA en
dc.subject renewable resource en
dc.title Integrovaný systém techniky prostředí v multifunkční budově
dc.title.alternative Integrated System HVAC in Multifunction Building
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hirš, Jiří
dc.date.accepted 2015-06-04
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to design an integrated system of multipurpose building, which will ensure comfort whilst using the building. The work used actual requirements on buildings design for energy efficiency, building physical parameters and control system for gen-eration the total internal microclimate inside the building. The main objective is the design of HVAC systems supplemented by KNX for easy and clear operation. Clear control is handled by using SCADA visualization system. The work also includes the use of renewa-ble energy resources and the economic evaluation of proper systems.
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky
dc.thesis.degree-discipline Integrované systémy v budovách cs
dc.thesis.degree-discipline Integrated Systems in Buildings en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 40304
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-05-19
local.subject inteligentní budovy cs
local.subject vytápění cs
local.subject mikroklima cs
local.subject intelligent buildings en
local.subject heating en
local.subject microclimate en
local.subject control systems en


Files in this item

Files Size Format View
kovaříček_2015_dp.zip 7.606Mb Unknown View/Open
kovaříček_2015_vp.doc 293.5Kb Microsoft Word View/Open
kovaříček_2015_op.pdf 266.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account