Metody pro výuku programování na základních školách

DSpace Repository

Language: English čeština 

Metody pro výuku programování na základních školách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dulík, Tomáš
dc.contributor.author Bajúszová, Zita
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:49:48Z
dc.date.available 2015-07-24T12:49:48Z
dc.date.issued 2015-03-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/34230
dc.description.abstract Cieľom bakalárskej práce je zmapovať súčasnú situáciu výučby algoritmizácie na druhom stupni základných škôl v Českej republike, analyzovať požiadavky na systém pre výučbu programovania z pohľadu cieľovej skupiny, učiteľov a správcov systému a analyzovať existujúce, najčastejšie používané edukačné systémy. Následne na základe zistených skutočností špecifikovať požiadavky a zostaviť sadu úloh pre unikátny edukačný softvér, určený pre výučbu programovania na druhom stupni základných škôl v Českej republike.
dc.format 79 (88 915)
dc.format.extent 4259495
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject deti cs
dc.subject základy programovania cs
dc.subject programovanie pre neprogramátorov cs
dc.subject metodika vyučovania programovania cs
dc.subject software pre výučbu programovania cs
dc.subject programovacie prostredie cs
dc.subject design orientovaný na užívateľa cs
dc.subject gamifikácia cs
dc.subject Children en
dc.subject How Programming Works en
dc.subject Programming for Non-Programmers en
dc.subject Methods for Teaching Programming en
dc.subject Educational Software en
dc.subject Programming Environments en
dc.subject User Centered Design en
dc.subject Gamification en
dc.title Metody pro výuku programování na základních školách
dc.title.alternative Methods for Teaching Programming in Primary Schools
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sysel, Martin
dc.date.accepted 2015-06-05
dc.description.abstract-translated The aim of bachelor thesis is to map the current situation of algorithmic teaching at the 2nd stage of primary school in the Czech republic, to analyze system requirements for teaching programming from the viewpoint of target group, teachers and system administrators and analyze the most commonly used educational systems. Afterward, on the basis of the knowledges to specify the requirements and prepare a set of tasks for a unique educational software designed for teaching programming at the 2nd stage of primary school in the Czech Republic.
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 40332
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-05-22
local.subject vzdělávací metody cs
local.subject programování cs
local.subject učební úlohy cs
local.subject řešené příklady cs
local.subject software výukový cs
local.subject educational methods en
local.subject programming en
local.subject educational exercises en
local.subject solved tasks en
local.subject educational software en


Files in this item

Files Size Format View
bajúszová_2015_dp.pdf 4.062Mb PDF View/Open
bajúszová_2015_vp.pdf 155.2Kb PDF View/Open
bajúszová_2015_op.doc 289Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account