Návrh aplikace pro podporu výuky Matlabu a Simulinku pro kombinované studium

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh aplikace pro podporu výuky Matlabu a Simulinku pro kombinované studium

Show simple item record

dc.contributor.advisor Perůtka, Karel
dc.contributor.author Kadlečík, Patrik
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:49:51Z
dc.date.available 2015-07-24T12:49:51Z
dc.date.issued 2015-03-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/34244
dc.description.abstract Táto bakalárska práca sa zaoberá tvorbou výučbového materiálu pre prácu v programe MATLAB a Simulink. Hlavným cieľom je vytvoriť prehľad základných príkladov (príkazov) a navrhnúť výučbovú aplikáciu vhodnú pre študentov, ktorí začínajú s programom MATLAB a Simulink. V teoretické časti je vykonaná analýza literárnych a výučbových zdrojov z prostredia MATLAB a Simulink. Praktická časť je zameraná na popis základných príkazov v programe MATLAB, ktoré slúžia pre vysvetlenie funkčnosti a syntaxie jednotlivých príkazov. Na konci každej kapitoly sú vytvorené príklady k precvičeniu danej problematiky. V závere bakalárskej práce je popísaná tvorba grafického programu v prostredí MATLAB (GUI), ktorý slúži pre podporu výučby, najmä pre študentov kombinovanej formy štúdia.
dc.format 125 s. (132 460 znakov)
dc.format.extent 3208793
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject MATLAB cs
dc.subject Simulink cs
dc.subject príkaz cs
dc.subject vetvenie cs
dc.subject syntaxia cs
dc.subject MATLAB en
dc.subject Simulink en
dc.subject Command en
dc.subject Branching en
dc.subject Syntax en
dc.title Návrh aplikace pro podporu výuky Matlabu a Simulinku pro kombinované studium
dc.title.alternative The Design of an Application in Support of the Tuition of the MATLAB and Simulink Subjects for the Combined Studies/Distance Curriculum
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kubalčík, Marek
dc.date.accepted 2015-06-04
dc.description.abstract-translated This Bachelor's Thesis deals with the creation of educational materials for working with the MATLAB and Simulinksoftware. The main objective is to create a summary of basic examples (commands) and to suggest educational application suitable for students who are beginning to work with the MATLAB and Simulink software. In the theoretical part, the analysis ofliterary and educational resources from MATLAB and Simulink user interfaceis performed. The practical part is focused on description of basic commands in MATLAB software, which are used for explainingthe functionality and syntax of individual commands. At the end of each chapter, exercises for practising the issue are designed. The conclusion of the Bachelor's Thesis describes the creation of graphics software in MATLAB (GUI), which serves aslearningsupport, especially for students of the combined from of study.
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 40352
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-05-18


Files in this item

Files Size Format View
kadlečík_2015_dp.zip 3.060Mb Unknown View/Open
kadlečík_2015_vp.doc 291.5Kb Microsoft Word View/Open
kadlečík_2015_op.doc 75Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account