Systém pro vzdálené řízení otopných soustav rodinného domu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Systém pro vzdálené řízení otopných soustav rodinného domu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bližňák, Michal
dc.contributor.author Kadleček, Jaroslav
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:49:51Z
dc.date.available 2015-07-24T12:49:51Z
dc.date.issued 2015-03-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/34248
dc.description.abstract Tématem této práce je vytvoření systému pro vzdálené řízení otopných soustav rodinného domu. Důraz je kladen na jednoduché uživatelské rozhraní a bezpečnost celého systému z pohledu odolnosti proti náhodným poruchám a proti neoprávněným přístupům. V teoretické části byla provedena analýza stávajících dostupných řešení na trhu splňující daná kritéria a byla zvolena vhodná varianta. V praktické části byl proveden návrh zapojení komponent zvoleného řešení, analýza a návrh programového vybavení. Byla provedena implementace embedded řídícího panelu s dotykovým displejem, veřejné API rozhraní a responsivní webové uživatelské rozhraní pro vzdálený přístup. V závěru byla provedena analýza odolnosti proti bezpečnostním rizikům a poruchám. Výsledkem práce bylo vytvo-ření komfortního ovládacího panelu pro otopné soustavy, které uživatel může ovládat jak na panelu přímo v domě, tak na dálku z www klienta.
dc.format 66 s. (65800 znaků)
dc.format.extent 11573402
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Otopná soustava cs
dc.subject PLC cs
dc.subject vzdálené ovládání cs
dc.subject uživatelské rozhraní cs
dc.subject distribuované řízení cs
dc.subject .NET cs
dc.subject Heating System en
dc.subject PLC en
dc.subject Remote Control en
dc.subject User Interface en
dc.subject Distributed Control en
dc.subject .NET en
dc.title Systém pro vzdálené řízení otopných soustav rodinného domu
dc.title.alternative A Boiler Remote Control System for a Domestic House
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dulík, Tomáš
dc.date.accepted 2015-06-04
dc.description.abstract-translated The subject of this theses is to create a remote control system for heating a house. Emphasis is placed on a simple user interface and safety of the entire system from the viewpoint of resistance against accidental failures and unauthorized ac-cess. In the theoretical part were analyzed existing solutions available on the market that satisfied the criteria and was chosen the appropriate solution. In the practical part was created a draft of a wiring components, analysis and draft for software implementation. Implementation was done for the embedded control panel with touch screen, public API interface and responsive Web-based user interface for remote access. The work also includes analysis of resistance against security risks and system failures. Result of this work was to create a comfortable control panel for the heating system. User can use a control panel in the house, and remote control panel from a web client.
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 40358
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-22
local.subject vytápění cs
local.subject rodinné domy cs
local.subject řídicí systémy cs
local.subject dálkové ovládání cs
local.subject heating en
local.subject single family house en
local.subject control systems en
local.subject remote control en


Files in this item

Files Size Format View
kadleček_2015_dp.zip 11.03Mb Unknown View/Open
kadleček_2015_vp.pdf 146.8Kb PDF View/Open
kadleček_2015_op.doc 286Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account