Humor v reklamě

DSpace Repository

Language: English čeština 

Humor v reklamě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Harantová, Lenka
dc.contributor.author Fričová, Viktória
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:50:08Z
dc.date.available 2015-07-24T12:50:08Z
dc.date.issued 2015-01-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/34310
dc.description.abstract Táto bakalárska práca sa zaoberá vnímaním globálnych humorných reklám vybranou cieľovou skupinou zo Slovenska a Kolumbie. Teoretická časť sa venuje reklame, humoru ako emocionálnemu apelu, ktorý je využívaný v reklamách a najmä kultúrnym hodnotám a rozdielom vo vnímaní humoru v reklame, ktoré sú kultúrne podmienené. Výskum ako súčasť práce má za cieľ priniesť nový pohľad na tému porovnania dvoch úplne odlišných kultúr. Preto praktická časť skúma a zisťuje či rozdiely vo vnímaní vôbec existujú a ak áno, do akej miery sú merateľné. Ako výskumná metóda boli použité štruktúrované rozhovory aby sa čo najlepšie zhodnotilo priame vnímanie humorných reklám použitím rôznych typov humoru.
dc.format 91 s. (137 758 znakov)
dc.format.extent 2514549
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject reklama cs
dc.subject reklamné apely cs
dc.subject televízne reklamy cs
dc.subject humor v reklame cs
dc.subject druhy humoru cs
dc.subject efektivity humorných reklám cs
dc.subject kultúrne hodnoty cs
dc.subject Hofstedeho kultúrne hodnoty cs
dc.subject kultúrne hodnoty v Kolumbii cs
dc.subject kultúrne hodnoty na Slovensku cs
dc.subject vnímanie humorných reklám cs
dc.subject advertising en
dc.subject advertising appeals en
dc.subject television commercials en
dc.subject humor in advertising en
dc.subject types of humor en
dc.subject effectiveness of humorous advertising en
dc.subject cultural values en
dc.subject Hofstede's cultural dimension en
dc.subject cultural values in Colombia en
dc.subject cultural values in Slovakia en
dc.subject perception of humorous commercials en
dc.title Humor v reklamě
dc.title.alternative Humor in Advertising
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šikl-Burešová, Eva
dc.date.accepted 2015-05-21
dc.description.abstract-translated This thesis deals with perception of global humorous commercials by chosen target sample from Slovakia and Colombia. The theoretical part is focused on the topic of advertising, humor as an emotional appeal used in advertising and most importantly cultural values and culturally conditioned differences in perception of humor in advertising. Research as a part of work is conducted in order to bring new insights into the comparison of two absolutely different cultures. Therefore, practical part aims to examine and find out whether the differences in perception exist, and if yes to what extent they are measurable. Structured interviews are used as a research method in order to evaluate direct perception of humorous commercials of different types of humor.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 40460
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-30


Files in this item

Files Size Format View
fričová_2015_dp.pdf 2.398Mb PDF View/Open
fričová_2015_vp.doc 151Kb Microsoft Word View/Open
fričová_2015_op.pdf 761.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account