Výpovedná hodnota fotografie v marketingovej komunikácii

DSpace Repository

Language: English čeština 

Výpovedná hodnota fotografie v marketingovej komunikácii

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bačuvčík, Radim
dc.contributor.author Szabová, Mária
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:50:55Z
dc.date.available 2015-07-24T12:50:55Z
dc.date.issued 2015-01-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/34580
dc.description.abstract Diplomová práca na tému "Výpovedná hodnota fotografie v marketingovej komunikacií" sa zaoberá analýzou a interpretáciou obálky knihy I AM. Práca bližšie predstavuje využitie umeleckej fotografie ako nástroja marketingovej komunikácie v podobe knižnej obálky. Súčasťou diplomovej práce je analyticko-interpretačná časť, na základe ktorej predstavujeme pôsobenie danej obálky smerom k recipientovi. Vo výskumoch, týkajúcich sa danej obálky, sa sústreďujeme na jej symbolický obsah, znaky, významové roviny, naráciu a intertextualitu. Vzhľadom na spojitosť obálky knihy s jej obsahom vo všeobecnosti, sa venujeme aj obsahovej analýze vnútra knihy I AM. Obálka knihy I AM je jedným z príkladov reklamného textu poukazujúci na silný komunikačný potenciál vizuálneho stvárnenia. Obrazová, textová zložka a celková podoba obálky sa stáva zdrojom významov, ktoré smerujú nielen k obsahu knihy. Diplomová práca bude slúžiť jej autorke ako podklad k ďalšiemu štúdiu a práci venovanej využitiu umeleckej fotografie pre účely marketingovej komunikácie.
dc.format text 108 s., prílohy 7s.
dc.format.extent 122201038
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Martin Stranka cs
dc.subject obálka knihy I AM cs
dc.subject umelecká komunikácia cs
dc.subject fotografia cs
dc.subject interpretácia cs
dc.subject semiotická analýza cs
dc.subject naratologická analýza cs
dc.subject obsahová analýza cs
dc.subject rozhovor cs
dc.subject znak cs
dc.subject symbol cs
dc.subject intertextualita cs
dc.subject naratív cs
dc.subject Martin Stranka en
dc.subject the cover of the book I AM en
dc.subject visual communication en
dc.subject photography en
dc.subject interpretation en
dc.subject semiotic analysis en
dc.subject narrative analysis en
dc.subject content analysis en
dc.subject interview en
dc.subject sign en
dc.subject symbol en
dc.subject intertextuality en
dc.subject narrative en
dc.title Výpovedná hodnota fotografie v marketingovej komunikácii
dc.title.alternative The Role of Photography in Marketing Communications
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Harantová, Lenka
dc.date.accepted 2015-05-19
dc.description.abstract-translated Diploma thesis "The Role of Photography in Marketing Communications " deals with the analysis and interpretation of the book cover I AM. The thesis represents the usage of photography as a marketing communications tool in the form of the book cover. Analytical part deals with the interaction of the book cover towards the reader. In researches we focus on the book cover symbolic meaning, signs, level of meaning, narrative, and intertextuality. Since the book cover is closely related to its content, we concern with the content analysis of the book I AM as well. Book cover is the example of advertisement indicating the strong potential of visual communication interpretation. Visual and textual components and the whole book cover version become the source of meanings leading not only to the content of the book. Diploma thesis represents the basis for my futher study and work on the theme of usage the artistic photography in marketing communication.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 40819
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-23


Files in this item

Files Size Format View
szabová_2015_dp.zip 116.5Mb Unknown View/Open
szabová_2015_vp.doc 150Kb Microsoft Word View/Open
szabová_2015_op.doc 151Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account