Marketingová komunikácia prevencie sociálneho problému

DSpace Repository

Language: English čeština 

Marketingová komunikácia prevencie sociálneho problému

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juříková, Martina
dc.contributor.author Štúriková, Kristína
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:50:55Z
dc.date.available 2015-07-24T12:50:55Z
dc.date.issued 2015-01-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/34584
dc.description.abstract Cieľom tejto diplomovej práce bude poukázať na závažný sociálny problém, ktorému naša krajina čelí a navrhnúť marketingovú komunikáciu webu, ktorý by šíril osvetu a zvyšoval informácie pacientov o liekovej politike. V teoretickej časti sa budú nachádzať teoretické východiská popisujúce sociálny marketing a marketing farmaceutických produktov, ale aj etiku, ktorá je v otázkach zdravia nesmierne dôležitá. Návrh komunikačnej kampane bude postavený na výsledkoch dotazníkového šetrenia o záujme pacientov pri získavaní doda-točných informácií a na výsledkoch analýzy webov, poskytujúcich informácie o liečivách.
dc.format 89
dc.format.extent 2406360
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sociálny marketing cs
dc.subject farmácia cs
dc.subject liek cs
dc.subject lekár cs
dc.subject etika cs
dc.subject sociálny problém cs
dc.subject Social marketing en
dc.subject pharmacy en
dc.subject medicine en
dc.subject doctor en
dc.subject ethic en
dc.subject social problem en
dc.title Marketingová komunikácia prevencie sociálneho problému
dc.title.alternative The Marketing Communication Strategy for the Prevention of a Social Problem
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šramová, Blandína
dc.date.accepted 2015-05-20
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to point out on the serious social problem our country is facing and create marketing communication of website, which will spread awareness and increase patient information about drug policy. The theoretical part will present the theoretical backround describing social marketing and marketing of pharmaceutical products, but also ethics, which application is really important in health issues. Proposal of communication campaign will be based on the results of a questionnaire which detects patients interest on obtaining of additional information. Communication proposal will be also based on results of the analysis of websites providing medical information.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 40828
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View
štúriková_2015_dp.pdf 2.294Mb PDF View/Open
štúriková_2015_vp.doc 149Kb Microsoft Word View/Open
štúriková_2015_op.doc 150.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account