Gamifikácia ako nástroj marketingovej podpory

DSpace Repository

Language: English čeština 

Gamifikácia ako nástroj marketingovej podpory

Show simple item record

dc.contributor.advisor Banyar, Milan
dc.contributor.author Rončák, Martin
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:51:00Z
dc.date.available 2015-07-24T12:51:00Z
dc.date.issued 2015-01-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/34608
dc.description.abstract Kľúčovou témou teoretickej časti práce je hra a jej ponímanie rôznymi vednými disciplínami: od matematiky po informatiku, cez najznámejšie filozofické koncepcie hier až po súčasnú, rýchlo sa rozvíjajúcu problematiku gamifikácie. Praktická časť ponúka návod k usporiadaniu spotrebiteľskej súťaže. Identifikuje legislatívne aspekty, ukazuje, ako je možné gamifikáciu využiť na marketingovú podporu, no v neposlednom rade sa pokúša nájsť odpovede na otázky, čo súčasných spotrebiteľov motivuje k účasti na takýchto súťažiach, a tiež to, aké druhy súťaží sú v súčasnosti najobľúbenejšie. Projektová časť navrhnuje vernostný program pre segment domácich spotrebičov, ktorého úlohou by malo byť vybudovanie pozitívneho vzťahu k značke, udržanie si súčasných zákazníkov a samozrejme, následná podpora predaja.
dc.format 112
dc.format.extent 2572704
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject hra cs
dc.subject teória hier cs
dc.subject spotrebiteľská súťaž cs
dc.subject gamifikácia cs
dc.subject vernostný program cs
dc.subject game en
dc.subject game theory en
dc.subject gamification en
dc.subject consumer competition en
dc.subject loyalty program en
dc.title Gamifikácia ako nástroj marketingovej podpory
dc.title.alternative The Gamification as a Marketing Support Tool
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Soukalová, Radomila
dc.date.accepted 2015-05-21
dc.description.abstract-translated The key themes of theoretical part focus on the game and its understanding across disciplines, from mathematics to computer science, popular philosophical concepts and current fast changing issue of Gamification. The practical part provides instructions on holding the consumer competition, identifies legislative aspects and shows how to use Gamification for marketing support. Last but not least it tries to find answers to the question of what motivates current consumers to participate in such competitions, and to what kind of competition is the most popular. Project part suggests building a positive relationship with brand, retaining existing customers and providing sales promotion thanks to customer loyalty program for MDA (Mayor Domestic Appliances) segment.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 40860
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-04-23


Files in this item

Files Size Format View
rončák_2015_dp.pdf 2.453Mb PDF View/Open
rončák_2015_vp.doc 153Kb Microsoft Word View/Open
rončák_2015_op.doc 150.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account