Problematika nádoru prsu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Problematika nádoru prsu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gálíková, Magda
dc.contributor.author Vičarová, Vítězslava
dc.date.accessioned 2010-07-15T02:34:08Z
dc.date.available 2010-07-15T02:34:08Z
dc.date.issued 2007-05-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3464
dc.description.abstract Bakalářská práce shrnuje poznatky zjištěné sekundárním výzkumem. Předmětem tohoto výzkumu bylo ověření významu mammografického screeningu. V teoretické části jsem uvedla dostupné poznatky o nádorovém onemocnění prsu z historie i ze současnosti. V části praktické se zabývám sekundárním výzkumem na odborném pracovišti onkologického centra krajské nemocnice, s důrazem na význam prevence pomocí mammografického screeningu a význam včasné detekce nádoru prsu. V závěru práce jsou vyhodnoceny výsledky výzkumu a hypotézy s cílem využít poznatky v praxi. cs
dc.format 66 s., 9 s. příloh cs
dc.format.extent 2121202 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Klíčová slova: Karcinom prsu cs
dc.subject prevence cs
dc.subject mammografický screening cs
dc.subject samovyšetřování cs
dc.subject sekundární prevence cs
dc.subject Keywords: Breast cancer en
dc.subject prevention en
dc.subject mammographic screening en
dc.subject self examination en
dc.subject secondary prevention en
dc.title Problematika nádoru prsu cs
dc.title.alternative Problems of Breast Cancer en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mouková, Miluše
dc.date.accepted 2007-06-27
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis summarizes the knowledge ascertained as result of secondary research. The goal of this research is to verify the importance of mammographic screening. The theoretical part of the paper deals with available information about breast cancer from the past as well as from the present. The practical part includes the secondary research carried out in the specialist oncology centre of the regional hospital. It focuses on the importance of prevention by means of mammographic screening and also the importance of early detection of breast tumours. Finally, the paper evaluates the results of the research and puts forvard hypotheses on how to use the acquired knowledge in practice. en
dc.description.department Ústav zdravotnických studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/103 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cs
dc.thesis.degree-discipline Midwife en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 6597
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
vičarová_2007_bp.pdf 2.022Mb PDF View/Open
vičarová_2007_vp.doc 48Kb Microsoft Word View/Open
vičarová_2007_op.tif 125.2Kb TIFF image View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account