Analýza finanční strategie firmy RELYFO s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza finanční strategie firmy RELYFO s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrazdilová Bočková, Kateřina
dc.contributor.author Randýsková, Veronika
dc.date.accessioned 2010-07-15T02:34:22Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3465
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je provést strategickou analýzu firmy RELYFO, spol. s r.o. . Po-mocí závěrů, ke kterým dospěji, navrhnout směry a vhodná strategická doporučení dalšího rozvoje činnosti podniku. V bakalářské práci se zaměřuji na rozbor problematiky finanční analýzy a strategické ana-lýzy firmy. V praktické části využívám finanční analýzu, PEST analýzu, Porterovu analýzu pěti konkurenčních sil, SWOT analýzu, k charakterizování vnitřního prostředí a vnějšího prostředí firmy. Navrhla jsem jednotlivé doporučení a opatření v jednotlivých oblastech firmy, které by měly vést k upevnění pozice firmy RELYFO, spol. s r.o. na trhu a k jejímu růstu a vývoji. cs
dc.format 97 s., 3 s. příloh cs
dc.format.extent 1169673 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2037
dc.subject Finanční analýza cs
dc.subject strategie cs
dc.subject RELYFO s.r.o. cs
dc.subject 7S analýza cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject Por-terova analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Financial analysis en
dc.subject startegy en
dc.subject RELYFO s.r.o. en
dc.subject 7S analysis en
dc.subject PEST analysis en
dc.subject Porter analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Analýza finanční strategie firmy RELYFO s.r.o. cs
dc.title.alternative Financial strategy analysis of a firm Relyfo s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lysáček, Josef
dc.date.accepted 2007-06-13
dc.date.vskp-available 2037-05-18
dc.description.abstract-translated The goal of bachelor work was to lead a strategic analysis of a firm RELYFO s.r.o. and to propose the way, suitable recommendation and other progress in activity of the firm. In bachelor work I target the theoretical analysis in problems of financial analysis and stra-tegic analysis of the firm. In practical part I use financial analysis, PEST analysis, Porter's analysis of five competi-tive powers (forces), SWOT analysis to characterize outdoor and indoor surroundings of the firm. I suggest individual recommendations and arrangements in separate areas of the firm, which would lead to the consolidation of market position, growth and development of RELYFO s.r.o en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 5569
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
randýsková_2007_bp.pdfBlocked 1.115Mb PDF View/Open
randýsková_2007_vp.doc 39.5Kb Microsoft Word View/Open
randýsková_2007_op.doc 199.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account