Využití Microsoft SharePoint Portal Serveru 2003 ve středně velkých a velkých organizacích

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití Microsoft SharePoint Portal Serveru 2003 ve středně velkých a velkých organizacích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sysel, Martin
dc.contributor.author Rakus, David
dc.date.accessioned 2010-07-15T02:35:45Z
dc.date.available 2010-07-15T02:35:45Z
dc.date.issued 2007-05-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3468
dc.description.abstract Práce popisuje proces nasazení a výhody použití Microsoft SharePoint Portal Server 2003 jako systému pro efektivní správu informací a dokumentů v počítačové síti organizace. Pro správce informačních technologií je popsáno plánování struktury počítačové sítě, vysvětleny role jednotlivých serverů, potřebných pro využití všech vlastností Microsoft SharePoint Portal Server 2003, jejich hardwarové i softwarové požadavky a detailně popsána jejich instalace a konfigurace. Pro uživatele je vysvětlen způsob práce s informacemi v knihovnách dokumentů a v seznamech a přístup k nim z vnitřní sítě organizace a z veřejné sítě Internet. cs
dc.format 51 cs
dc.format.extent 1503137 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Keywords: SharePoint en
dc.subject Portal Server en
dc.subject Office en
dc.subject portal en
dc.subject workgroup en
dc.subject information sharing en
dc.subject publishing en
dc.subject versioning en
dc.subject approving en
dc.subject searching en
dc.subject document en
dc.subject SharePoint cs
dc.subject Portal Server cs
dc.subject Office cs
dc.subject portál cs
dc.subject pracovní skupina cs
dc.subject sdílení informací cs
dc.subject publikování cs
dc.subject verzování cs
dc.subject schvalování cs
dc.subject vyhledávání cs
dc.subject dokument cs
dc.title Využití Microsoft SharePoint Portal Serveru 2003 ve středně velkých a velkých organizacích cs
dc.title.alternative Microsoft SharePoint Portal Server Usage in Medium and Great Organizations en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vařacha, Pavel
dc.date.accepted 2007-06-07
dc.description.abstract-translated This publication describes process of implementation and benefits of usage of the Microsoft SharePoint Portal Server 2003 as a system for effective information and document management in company computer network. The planning of computer network architecture and the roles of particular servers, required for usage of all features of system Microsoft SharePoint Portal Server 2003, are explained for information technology administrators. At the same time a hardware and software requirement of servers are shown and is described in detail installation and configuration for these servers. For users, the way of working with information in document libraries and lists and methods for access to portal from company local computer network and from public Internet is explained. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/90 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 6035
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade A
local.subject podnikové informační systémy cs
local.subject SharePoint Services 2003 (software) cs
local.subject management information systems en
local.subject SharePoint Services 2003 (software) en


Files in this item

Files Size Format View
rakus_2007_bp.pdf 1.433Mb PDF View/Open
rakus_2007_vp.doc 295Kb Microsoft Word View/Open
rakus_2007_op.doc 287.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account