Práce zdravotní sestry v multikulturní společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Práce zdravotní sestry v multikulturní společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krátká, Anna cs
dc.contributor.author Snopek, Petr cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T02:39:54Z
dc.date.available 2010-07-15T02:39:54Z
dc.date.issued 2007-06-01 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3480
dc.description.abstract Ošetřovatelství jako profese má transkulturní povahu. Sestry pečují o lidi mnoha kultur, ale mnohdy si neuvědomují trasnkulturní souvislosti a ani podle nich nejednají. Proto je nutné akcentovat, že znalosti kulturních souvislostí jsou potřebné k tomu, aby ošetřovatelská péče o rozmanité národy a kultury světa byla účinná, legitimní a relevantní. Kulturně kongruentní ošetřovatelská péče je významným faktorem podpory a zachování zdraví i cesty od nemoci ke zdraví. V teoretické části objasňuji problematiku multikulturního ošetřovatelství a pou-kazuji na možné odlišnosti při poskytování ošetřovatelské péče. Praktická část analyzuje kulturní kompetentnost zdravotních sester, syntetizuje získané poznatky a navrhuje praxeologická opatření. cs
dc.format 81s., 26 s. příloh cs
dc.format.extent 1349656 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject transkulturní ošetřovatelství cs
dc.subject kultura cs
dc.subject multikulturní společnost cs
dc.subject kulturní šok cs
dc.subject uspokojování transkulturních potřeb cs
dc.subject multicultural nursing en
dc.subject culture en
dc.subject multicultural society en
dc.subject culture shock en
dc.subject satiation of the transcultural requirements en
dc.title Práce zdravotní sestry v multikulturní společnosti cs
dc.title.alternative The work of the nurse in multicultural society en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hejtmánková, Marie cs
dc.date.accepted 2007-06-26 cs
dc.description.abstract-translated The profession of nursing has a trans-cultural character. Nurses look after people of various cultures, but they sometimes do not realize the trans-cultural contexts and do not behave accordingly. It is therefore necessary to stress that the knowledge of cultural background is needed so that looking after various nations and cultures could be efficient, legitimate and relevant. Culturally congruent nursing is an important factor in the support and maintenance of health and the way from illness to health. In the theoretical part I deal with the problems of multicultural nursing and point out possible differences in nursing. The practical part analyzes cultural competence of nurses, synthesizes the acquired knowledge and suggests practical measures. en
dc.description.department Ústav zdravotnických studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/103 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 6616
dc.date.assigned 2007-02-23 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
snopek_2007_bp.pdfBlocked 1.287Mb PDF View/Open
snopek_2007_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
snopek_2007_op.doc 50Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account