Porodnická bolest

DSpace Repository

Language: English čeština 

Porodnická bolest

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křemenová, Jana
dc.contributor.author Šindelářová, Lucie
dc.date.accessioned 2010-07-15T02:41:52Z
dc.date.available 2010-07-15T02:41:52Z
dc.date.issued 2007-05-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3485
dc.description.abstract Závěrečná bakalářská práce je zaměřena na to, jak velký mají strach těhotné ženy z porodu a z bolestí při porodu. Také se zaměřuje na sociální a fyzické faktory ovlivňující vnímání porodních bolestí. Cílem bylo zjistit informovanost žen o možnostech tlumení bolestí při porodu, zjistit jestli jsou těhotné ženy dostatečně připraveny na porod a bolesti s ním spojené, jak vnímají tyto bolesti a jestli tyto bolesti nějakým způsobem ovlivňují jejich chování. cs
dc.format 70 s., 12 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 711284 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Strach cs
dc.subject bolest cs
dc.subject sociální faktory cs
dc.subject fyzikální faktory cs
dc.subject porod cs
dc.subject vnímání bolestí cs
dc.subject ovlivňující chování cs
dc.subject Fear en
dc.subject pain en
dc.subject social elements en
dc.subject physical elements en
dc.subject labour en
dc.subject perception of pains en
dc.subject affecting behaviour en
dc.title Porodnická bolest cs
dc.title.alternative Labour pain en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Henčlová, Marcela
dc.date.accepted 2007-06-27
dc.description.abstract-translated The final bachelor's thesis is aimed to examine how much pregnant women are afraided of childbirth and labour pains.It is also focused on social and physical elements, which affect perception of labour pains.The aim was to examine awareness of possibilities of pain attenuation during the childbirth, to find out if pregnant women are prepared enough for the childbirth and its pains, to determine women's perception of these pains and to find out if labour pains affect women's behaviour. en
dc.description.department Ústav zdravotnických studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/103 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cs
dc.thesis.degree-discipline Midwife en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 6591
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
šindelářová_2007_bp.pdf 694.6Kb PDF View/Open
šindelářová_2007_vp.doc 50Kb Microsoft Word View/Open
šindelářová_2007_op.doc 75.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account