Vývoj nákladů na ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při odstraňování autovraků s cílem jejich snížení ve firmě METALŠROT, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vývoj nákladů na ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při odstraňování autovraků s cílem jejich snížení ve firmě METALŠROT, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubiš, Lubomír cs
dc.contributor.author Slinták, Karel cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T11:43:57Z
dc.date.available 2011-01-11T09:40:45Z
dc.date.issued 2005-12-09 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/351
dc.description.abstract Svou bakalářskou práci na téma "Vývoj nákladů na ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při odstraňování autovraků s cílem jejich snížení" jsem zpracoval ve firmě Metalšrot Tlumačov, a.s Pro sledování environmentálních nákladů je využito environmentálního manažerského účetnictví, které je základním nástrojem pro vyhledávání, vyhodnocování a řízení environmentálních nákladů. Cílem mé práce je posoudit vývoj environmentálních nákladů a nalézt příčiny současného stavu. Pomocí opatření na ochranu životního prostředí a na základě výpočtů navrhnout možná opatření ke snížení environmentálních nákladů, zmírnění dopadů na životní prostředí a zlepšení výsledků hospodaření společnosti. cs
dc.format 88 s. cs
dc.format.extent 438645 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 09.12.2010 cs
dc.subject Náklady cs
dc.subject podnikové environmentální náklady cs
dc.subject environmentální náklady cs
dc.subject náklady na ochranu ŽP cs
dc.subject environmentálně vyvolané náklady cs
dc.subject podmíněné náklady cs
dc.subject vývoj cs
dc.subject environmentální manažerské účetnictví cs
dc.subject environmentální zařízení cs
dc.subject negativní externality cs
dc.subject obaly cs
dc.subject suroviny cs
dc.subject výzkum cs
dc.subject výnosy cs
dc.subject environmentální výnosy cs
dc.subject odpad cs
dc.subject pomocné látky cs
dc.subject koncové technologie cs
dc.subject čistší technologie cs
dc.subject opatření na ochranu životního prostředí cs
dc.subject nevýrobkový výstup cs
dc.subject Costs en
dc.subject Corporate environmental costs en
dc.subject Environmental costs en
dc.subject Environmental protection costs en
dc.subject Environmentally-related costs en
dc.subject Contingent costs en
dc.subject Development en
dc.subject Environmental management accounting en
dc.subject Environmental measure en
dc.subject Negative externalities en
dc.subject Packaging en
dc.subject Raw materiále en
dc.subject Research en
dc.subject Revenues en
dc.subject Environmental revenues en
dc.subject Waste en
dc.subject Auxiliary materials en
dc.subject end-of-pipe technology en
dc.subject cleaner production en
dc.subject Measures for environmental protection en
dc.subject Non-product output en
dc.title Vývoj nákladů na ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při odstraňování autovraků s cílem jejich snížení ve firmě METALŠROT, a.s. cs
dc.title.alternative Development costs for ecological liquidation of waste arose from removal carwrecks with objective its downsize in the company Metalšrot, Plc. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee cs
dc.date.accepted 2006-01-23 cs
dc.description.abstract-translated My study, named "Development costs for ecological liquidation of waste arose from removal carwrecks with objective its downsize" was worked in company Metalšrot Tlumačov, Plc To be able to follow environmental costs, I will use environmental management account, which is basic implement for looking up, evaluation and management of environmental costs. By objective of my work is judging of development the costs and seeking reason of contemporary state. I will suggest measures for environmental protection to achieve downsize environmental costs, easing of influence on environment and improving economic results. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2563
dc.date.assigned 2005-10-07 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
slinták_2006_bp.pdfBlocked 428.3Kb PDF View/Open
slinták_2006_vp.pdf 100.2Kb PDF View/Open
slinták_2006_op.pdf 318.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account