Střední management v sociálním prostředí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Střední management v sociálním prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín cs
dc.contributor.author Oškrdal, Lubomír cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:02:00Z
dc.date.available 2010-07-15T03:02:00Z
dc.date.issued 2007-04-13 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3530
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá středním managementem v prostředí organizace, jeho specifiky a problémy z pohledu samotného manažera. Popisuje možné relevantní postupy a postoje, které jsou doporučovány na současných manažerských školách. cs
dc.format 44 s. cs
dc.format.extent 399953 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Management cs
dc.subject manažer cs
dc.subject efektivita cs
dc.subject stres cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject rozhodování cs
dc.subject plánování cs
dc.subject motivace cs
dc.subject delegování cs
dc.subject lidský potencionál cs
dc.subject výběrový pohovor cs
dc.subject konflikty cs
dc.subject moc cs
dc.subject vliv cs
dc.subject autorita cs
dc.subject organizační struktura. kultura a kvalita cs
dc.subject Management en
dc.subject manager en
dc.subject efficiency en
dc.subject stress en
dc.subject communication en
dc.subject making decision en
dc.subject planning en
dc.subject motivation en
dc.subject delegation en
dc.subject human potential en
dc.subject optional interview en
dc.subject conflicts en
dc.subject power en
dc.subject influence en
dc.subject authority en
dc.subject organization structure en
dc.subject culture and quality en
dc.title Střední management v sociálním prostředí cs
dc.title.alternative The middle management in social environment en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše cs
dc.date.accepted 2007-06-18 cs
dc.description.abstract-translated This work deals with central management in world of organization, its specifics and problems in a view of manager. It describes possible relevant methods and attitudes, which are recommended at contemporary schools. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006242
dc.date.assigned 2006-04-30 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
oškrdal_2007_bp.pdfBlocked 390.5Kb PDF View/Open
oškrdal_2007_vp.doc 25Kb Microsoft Word View/Open
oškrdal_2007_op.doc 25.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account