Image a Corporate Identity Pivovaru Zubr a.s.Přerov

DSpace Repository

Language: English čeština 

Image a Corporate Identity Pivovaru Zubr a.s.Přerov

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Václav
dc.contributor.author Jemelková, Pavlína
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:30:04Z
dc.date.available 2016-06-06T08:30:04Z
dc.date.issued 2004-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/35337
dc.description.abstract Název mé diplomové práce zní: image a corporate identity Pivovaru Zubr a.s.Přerov. Zajímala jsem se o problematiku corporate identity a budování image značky Zubr. Práci jsem rozdělila do tří částí: na teoretickou, praktickou a projektovou. Každá z nich je členěna do několika dalších částí. V těchto kapitolách jsem se zaměřila na corporate identity (korporátní komunikace, korporátní kultura, jednotný vizuální styl a produkt), image, public relations a značku. Ve své práci jsem došla k závěrům, že pivovar se nevěnuje dostatečně systému corporate identity. Také image pivovaru není zrovna na nejlepší úrovni. Proto jsem v projektoví části navrhla několik změn v oblasti komunikace. Navrhla jsem některé nové přístupy ke kapitolám ze systému CI – např. public relations, jednotný vizuální styl,…apod.
dc.format 94 stran, 10 s.obr.příloh
dc.format.extent 708174
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject corporate identity cs
dc.subject corporate design cs
dc.subject corporate communications cs
dc.subject corporate culture cs
dc.subject image cs
dc.subject značka cs
dc.subject public relations cs
dc.subject firemní identita cs
dc.subject segmentace cs
dc.subject positioning cs
dc.subject ..atd cs
dc.subject public relations en
dc.subject corporate identity en
dc.subject corporate image en
dc.subject brand en
dc.subject corporate communications en
dc.subject corporate culture en
dc.subject corporate design en
dc.subject product en
dc.subject segmentation en
dc.subject targeting en
dc.subject positioning en
dc.title Image a Corporate Identity Pivovaru Zubr a.s.Přerov
dc.title.alternative Image and Corporate Identity of Pivovar Zubr a.s.Přerov
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jurášková, Olga
dc.date.accepted 2005-05-25
dc.description.abstract-translated The name of my thesis is: image and corporate identity Pivovar Zubr a.s.. Pivovar Zubr. I´ve concentrate on problems concerning corporate identity a brand building of Zubr. My work is devided into three parts: teoretical and analytical part and project. Each of them is devided to other several parts. In those parts I aimed to corporate identity (corporate communications, corporate culture, corporate design and produkt), image, public relations and brand. I have found that Pivovar Zubr focus not enough to corporate identity. The image of Zubr Brewery is not so succesfull. That is why i suggested project how to improve this communication. I´ve described varienty types of CI e.g. public relations, corporate design,….etc.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 429
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2005-05-05


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account