Komunikační strategie Strany zelených

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komunikační strategie Strany zelených

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kulhánek, Ivan
dc.contributor.author Fojtová, Tereza
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:30:11Z
dc.date.available 2016-06-06T08:30:11Z
dc.date.issued 2004-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/35377
dc.description.abstract Diplomová práce je věnována problematice komunikační strategie menších politických stran. Cílem je ukázat možnosti využití poznatků z marketingových komunikací v politice. V teoretické části je vysvětlena úloha politických stran v demokratickém systému. Následně jsou popsány komunikační techniky, které může politický subjekt využít pro získání voličů. Pro aplikaci teoretických poznatků do praxe byla vybrána Strana zelených. Její dosavadní činnost byla podrobena analýze. Provedena byla i průzkumná sonda mezi voliči. Na základě výsledků byla vypracována komunikační strategie s konkrétními návrhy na jednotný vizuální styl, individuální i skupinové působení a na volební marketing. Přestože je projekt zpracován pro konkrétní politický subjekt, mohou z něj čerpat i jiné politické strany.
dc.format 81 s., 4 s.obr.příloh
dc.format.extent 516292
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject politická strana cs
dc.subject komunikační strategie cs
dc.subject vztahy s veřejností cs
dc.subject image cs
dc.subject jednotný vizuální styl cs
dc.subject volební marketing cs
dc.subject political party en
dc.subject communication strategy en
dc.subject public relations en
dc.subject image en
dc.subject corporate identity en
dc.subject election marketing en
dc.title Komunikační strategie Strany zelených
dc.title.alternative Communication strategy of Strana zelených
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Göttlichová, Marcela
dc.date.accepted 2005-05-30
dc.description.abstract-translated The thesis examines the field of communication strategies of smaller political parties. The study explores possibilities of using marketing communication knowledge in politics. The theoretical part explains the role of political parties in a democratic system and describes communication techniques that are available to political subjects to attract voters. To test the application of the theoretical findings into practice the Green Party (Strana zelených) was chosen as a testing sample. Its recent activities were analysed and a probe into its electorate was carried out. A communication strategy with concrete suggestions for unified visual style, individual and group promotion and election marketing was worked out. Despite its focus on a concrete political subject, the findings of the project can be utilized by other political subjects as well.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 473
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2005-05-06


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account