Mezery na reklamním a marketingovém trhu

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Mezery na reklamním a marketingovém trhu

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Mezery na reklamním a marketingovém trhu
Autor: Beránková, Kateřina
Vedoucí: Pavlů, Dušan
Abstrakt: Senioři se stávají stále zajímavějším spotřebitelským segmentem. Marketéři je však oslovují zřídkakdy. Výrobci pro tuto cílovou skupinu nabízí jen omezené množství produktů. Proč? Na tuto otázku jsem se snažila odpovědět ve své diplomové práci. Zajímalo mě především to, zda podniky zaznamenaly, že česká populace stárne a že se vyvíjí požadavky lidí starší 50 let. Aktivní senioři se stávají stále významnější spotřebitelskou skupinou. Jsou mentálně mladší než senioři před deseti lety. Jsou také zdravější a mají čas a chuť utrácet. Diplomová práce charakterizuje celkovou demografickou situaci v ČR i ve světě. Obsahuje také zamyšlení nad 4. fází života. Pro praktické doložení svých představ a hypotéz jsem zařadila výzkumnou sondu, v jejímž rámci jsem shromáždila odpovědi 105 respondentů a zástupců 20 firem. Součástí jsou i praktické ukázky placené inzerce zaměřené na seniory. Závěr obsahuje shrnutí diplomové práce a doporučení, kterými by se dle mého soudu měly firmy v rámci tvorby strategií marketingových komunikací řídit. Jsem přesvědčená o tom, že lidé starší 50 let budou už brzy tvořit významnou část spotřebitelů a firmy by tento fakt měly brát v potaz.
URI: http://hdl.handle.net/10563/35397
Datum: 2004-12-01
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav marketingových komunikací
Studijní obor: Marketingové komunikace
Klasifikace závěrečné práce a její obhajoby: B 494


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit

K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet