Mezery na reklamním a marketingovém trhu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Mezery na reklamním a marketingovém trhu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavlů, Dušan
dc.contributor.author Beránková, Kateřina
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:30:14Z
dc.date.available 2016-06-06T08:30:14Z
dc.date.issued 2004-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/35397
dc.description.abstract Senioři se stávají stále zajímavějším spotřebitelským segmentem. Marketéři je však oslovují zřídkakdy. Výrobci pro tuto cílovou skupinu nabízí jen omezené množství produktů. Proč? Na tuto otázku jsem se snažila odpovědět ve své diplomové práci. Zajímalo mě především to, zda podniky zaznamenaly, že česká populace stárne a že se vyvíjí požadavky lidí starší 50 let. Aktivní senioři se stávají stále významnější spotřebitelskou skupinou. Jsou mentálně mladší než senioři před deseti lety. Jsou také zdravější a mají čas a chuť utrácet. Diplomová práce charakterizuje celkovou demografickou situaci v ČR i ve světě. Obsahuje také zamyšlení nad 4. fází života. Pro praktické doložení svých představ a hypotéz jsem zařadila výzkumnou sondu, v jejímž rámci jsem shromáždila odpovědi 105 respondentů a zástupců 20 firem. Součástí jsou i praktické ukázky placené inzerce zaměřené na seniory. Závěr obsahuje shrnutí diplomové práce a doporučení, kterými by se dle mého soudu měly firmy v rámci tvorby strategií marketingových komunikací řídit. Jsem přesvědčená o tom, že lidé starší 50 let budou už brzy tvořit významnou část spotřebitelů a firmy by tento fakt měly brát v potaz.
dc.format 77 s., 15 s. obr. příloh.
dc.format.extent 3055475
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject senior cs
dc.subject senioři cs
dc.subject segment cs
dc.subject 50 let cs
dc.subject marketing cs
dc.subject výrobce cs
dc.subject populace cs
dc.subject stárne cs
dc.subject spotřebitelská cs
dc.subject skupina cs
dc.subject trh cs
dc.subject demografická cs
dc.subject situace cs
dc.subject výzkumná cs
dc.subject sonda cs
dc.subject tvorba cs
dc.subject strategie cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject firma cs
dc.subject reklama cs
dc.subject inzerce cs
dc.subject vývoj cs
dc.subject respondent cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject nabídka cs
dc.subject produkt cs
dc.subject penzista cs
dc.subject důchodce cs
dc.subject důchod cs
dc.subject mezera cs
dc.subject senior en
dc.subject seniors en
dc.subject 50 years en
dc.subject marketing en
dc.subject maker en
dc.subject population en
dc.subject age en
dc.subject consumer en
dc.subject group en
dc.subject market en
dc.subject demographic en
dc.subject situation en
dc.subject research en
dc.subject creation en
dc.subject strategy en
dc.subject communication en
dc.subject company en
dc.subject advertising en
dc.subject evolution en
dc.subject respondent en
dc.subject questionnaire en
dc.subject supply en
dc.subject product en
dc.subject pensioner en
dc.subject pension en
dc.subject gap en
dc.title Mezery na reklamním a marketingovém trhu
dc.title.alternative Gaps in Advertising and Marketing Markets
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Světlík, Jaroslav
dc.date.accepted 2005-05-30
dc.description.abstract-translated The seniors are becoming an increasingly important consumer group. They are more active and healthy than their counterparts ten years ago. However, the marketing experts rarely address them. The number of products designated for this group is limited. Why? I tried to answer this question in my Master Thesis. I focused on two main points. Do the Czech businesses pay attention to aging of population? Do they monitor their needs, preferences and demands? The Master Thesis maps the demographic situation in the Czech republic and in the world. To practically illustrate my hypothesis and ideas I included my own research. I collected responses form 105 respondents and 20 representatives of different companies. I also enclosed samples of paid advertisement targeting seniors. The conclusion offers summary and recommendations for creation of marketing campaigns. I am convinced that the firms should be strongly aware of the growing importance of the consumer group over 50 years of age.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 494
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2005-05-06


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account