vývoj libereckého veletržního areálu v historické retrospektivě

DSpace Repository

Language: English čeština 

vývoj libereckého veletržního areálu v historické retrospektivě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavlů, Dušan
dc.contributor.author Kučerová, Markéta
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:30:21Z
dc.date.available 2016-06-06T08:30:21Z
dc.date.issued 2005-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/35428
dc.description.abstract Teoretická část této práce charakterizuje pojem výstav a veletrhů a jejich význam, dále stručně seznamuje s historií Liberce. V analytické části se podrobně popsán vývoj výstavnictví v Liberci od prvopočátků, tedy trhů v patnáctém století přes Německo - Českou výstavu v roce 1906, akce spolku Rechienberg Messe, jednotlivé ročníky Severočeských výstavních trhů, Libereckých výstavních trhů a Libereckých prodejních trhů až po současnost. Popis jednotlivých výstavních, respektive veletržních akcí je doplněn o dostupné statistické údaje.
dc.format 52 s., 3 s. obr. příloh
dc.format.extent 2158625
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject výstavy a veletrhy cs
dc.subject Liberec cs
dc.subject exhibitions en
dc.subject trade fairs en
dc.title vývoj libereckého veletržního areálu v historické retrospektivě
dc.title.alternative A historical retrospective of traid fairs in Liberec
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Svoboda, Václav
dc.date.accepted 2005-05-24
dc.description.abstract-translated Theory part of this work describes what the fair and exhibiton means. There is short introducing article about Liberec too. In analytic part, there is detailed describtion of the history and development of fairs and exhibitons in Liberec from the begining, the fairs in the fiftheen century through German – Czech fair in 1906, events organised by Reichenberg Messe union, each year of Severočeské výstavní trhy, Liberecké výstavní trhy and Liberecké prodejní trhy.Theese articles are attached by available statistic informations.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 527
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2005-05-05


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account