Mluvená řeč a psané slovo v propagačním sdělení

DSpace Repository

Language: English čeština 

Mluvená řeč a psané slovo v propagačním sdělení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křížek, Zdeněk
dc.contributor.author Šmahajová, Eva
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:30:26Z
dc.date.available 2016-06-06T08:30:26Z
dc.date.issued 2005-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/35448
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá prostředky mluvené řeči a psaného slova v propagačním sdělení. Bakalářská práce je zaměřena na televizní a tiskovou reklamu. Na konkrétních příkladech televizních a tiskových reklam jsou ukázány prostředky, které působí na recipienty. Působení reklamy je také doloženo pomocí dotazníků. Ze získaných výsledků bude možno posoudit , zda jsou využité prostředky efektivní.
dc.format 49 s., 1s. přílohy, dotazník
dc.format.extent 546654
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject televizní a tisková reklama cs
dc.subject diferenciace národního jazyka cs
dc.subject postavení televizních a tiskových médií v systému mareketingových komunikací cs
dc.subject mluvená řeč a psané slovo cs
dc.subject Work focuses on television and priting advertisement en
dc.subject spoken and written word en
dc.title Mluvená řeč a psané slovo v propagačním sdělení
dc.title.alternative Spoken language and written word in the message of advertisements
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Göttlichová, Marcela
dc.date.accepted 2005-05-26
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals with resources of spoken and written word in a promotional message. The bachelor work focuses on television and printing advertisement. On concrete examples of television and printing advertisements, there are shown facilities, which affect targeted customers. The effect of promotion is also documented by means of inquiries. From gained results, it will be possible to judge whether the used facilities are efficient.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 551
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2005-05-06


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account