Znalost řidičů o zásadách v poskytování první pomoci

DSpace Repository

Language: English čeština 

Znalost řidičů o zásadách v poskytování první pomoci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Malaníková, Marta
dc.contributor.author Urbanová, Alžběta
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:09:12Z
dc.date.available 2010-07-15T03:09:12Z
dc.date.issued 2007-05-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3554
dc.description.abstract Název mé bakalářské práce zní: "Znalost řidičů o zásadách v poskytování první pomoci." Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se zmiňuji o historii, základních úkonech při poskytování první pomoci a integrovaném záchranném systému. V praktické části vyhodnocuji dotazníkové šetření do tabulek a grafů, spolu se slovním hodnocením. cs
dc.format 71 s., 21 s. příloh cs
dc.format.extent 872836 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject První pomoc cs
dc.subject kardiopulmonální resuscitace cs
dc.subject šok cs
dc.subject integrovaný záchranný systém cs
dc.subject stabilizovaná poloha cs
dc.subject krvácení cs
dc.subject First aid en
dc.subject cardiopulmonary resuscitation en
dc.subject shock en
dc.subject integrated rescue system en
dc.subject recovery position en
dc.subject bleeding en
dc.title Znalost řidičů o zásadách v poskytování první pomoci cs
dc.title.alternative Drivers' Awarness of Providing First Aid Principles en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Holubová, Petra
dc.date.accepted 2007-06-27
dc.description.abstract-translated My bachelor graduation thesis is called: "Drivers' Awarness of Providing First Aid Principles." The work is divided in two parts; theoretical and a practical one. The theoretical part mentions the history of basic actions in providing first aid, as well as the integrated rescue system. The practical part deals with analysing of questionaire survey in charts and graphs together with verbal evaluation. en
dc.description.department Ústav zdravotnických studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/103 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 6620
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
urbanová_2007_bp.pdfBlocked 852.3Kb PDF View/Open
urbanová_2007_vp.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open
urbanová_2007_op.doc 49Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account