Vliv rtuti na chemické složení bramborových hlíz

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv rtuti na chemické složení bramborových hlíz

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rop, Otakar
dc.contributor.author Brodinová, Petra
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:30:45Z
dc.date.available 2016-06-06T08:30:45Z
dc.date.issued 2005-02-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/35583
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce bylo přispět ke studiu rtuti a jejího vlivu na rostliny. V literární části byla stručně zpracována problematika cizorodých látek, jejich výskyt a pohyb v životním prostředí, působení na živé organismy a možnosti eliminace cizorodých látek, případně snižování jejich toxicity. Tato část dále obsahuje krátkou charakteristiku brambor a je zde také pojednáno o jejich chemickém složení. Praktická část diplomové práce byla vedena formou nádobového pokusu s brambory odrůdy Koruna. Byl sledován vliv a přijatelnost rtuti hlízami brambor při stupňujícím se obsahu rtuti v půdě. Dále byl zkoumán vliv rtuti na obsah škrobu v dužnině bramborových hlíz. Výsledky měření byly statisticky zpracovány. Na základě měření bylo možno říct, že se zvyšujícím se množstvím rtuti v půdě se zvyšuje obsah Hg v hlízách brambor. Nebylo prokázáno, že rostoucí množství Hg v bramborových hlízách má vliv na obsah škrobu.
dc.format 62 s.
dc.format.extent 298134
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rtuť cs
dc.subject brambory cs
dc.subject škrob cs
dc.subject hlíza cs
dc.subject mercury en
dc.subject potato en
dc.subject starch en
dc.subject tuber en
dc.title Vliv rtuti na chemické složení bramborových hlíz
dc.title.alternative Influence of mercury on chemical constitution of potato tubers
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Ryant, Pavel
dc.date.accepted 2005-06-23
dc.description.abstract-translated Influence of mercury on chemical constitution of potato tubers. The aim of the Master Thesis was to contribute to the research of mercury and its influence on plants and their chemical constitution. There was briefly executed problems of foreign substances, their occurrence and movement in environment, influence on living organism and possibilities of elimination and reduction in toxicity of these stuffs in the theoretical part. This part contains short characterisation and chemical constitutions of potato tubers. Experimental part with potato cultivar Koruna was led in a pot trial. Influence of mercury and acceptability by potato tubers was examined by the increasing amount of mercury in soil. Mercury influence on starch content in potato tuber pulp was also searched. The results were evaluated by statistics. On the basis of a measurement can be said that Hg content in potato tuber is growing with increasing mercury amount in soil. There is no evidence that increasing mercury races in soil effected starch content in potato tubers.
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
dc.thesis.degree-discipline Technologie životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Enviromental technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 721
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2005-05-27


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account