Aplikace metodiky MSA ve strojírenské firmě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aplikace metodiky MSA ve strojírenské firmě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Shejbalová, Dana cs
dc.contributor.author Ašer, Ondřej cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:12:46Z
dc.date.available 2017-05-24T23:00:30Z
dc.date.issued 2007-05-24 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3564
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou metrologie v České Republice, jejím rozdělením, přehledem měřicích metod a měřidel. Analýza systémů měření je popsaná v další části. Praktická část diplomové práce obsahuje detailní návod pro vypracování kontingenční tabulky. Ověření vypracované kontingenční tabulky bylo provedeno ve firmě strojírenského charakteru. Dalším výstupem práce je protokol s výsledky o opakovatelnosti a reprodukovatelnosti měřidel. cs
dc.format 82 s., 5. příloh cs
dc.format.extent 2014488 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 24.05.2017 cs
dc.subject analýza systémů měření cs
dc.subject opakovatelnost cs
dc.subject reprodukovatelnost cs
dc.subject měřicí prostředky cs
dc.subject measurement systems analysis en
dc.subject repeatability en
dc.subject reproducibility en
dc.subject measuring means en
dc.title Aplikace metodiky MSA ve strojírenské firmě cs
dc.title.alternative Application method MSA in engineering firm en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Enge, Petr cs
dc.date.accepted 2007-06-04 cs
dc.description.abstract-translated This diploma thesis concerns with problem of metrology in the Czech Republic, their dividing, knowledge of measuring methods and gages. Measurement systems analysis is described in the next part. The practical section of diploma thesis contains detailed instructions for making contingency table. Verify of this table was realized in the engineering firm. The next item of work is a protocol with results of repeatability and reproducibility gages. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/206 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Konstrukce technologických zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment Construction en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 5362
dc.date.assigned 2007-02-13 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
ašer_2007_dp.pdfBlocked 1.921Mb PDF View/Open
ašer_2007_vp.doc 41Kb Microsoft Word View/Open
ašer_2007_op.doc 40.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account