Studie kontaminace půdy rtutí v oblasti centrální Altaje

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Studie kontaminace půdy rtutí v oblasti centrální Altaje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kupec, Jan
dc.contributor.author Hojgr, Lukáš
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:30:52Z
dc.date.available 2016-06-06T08:30:52Z
dc.date.issued 2005-02-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/35655
dc.description.abstract Cílem této práce bylo zjistit vliv těžby nerostných surovin na dosud nepoškozenou krajinu oblasti centrální Altaje. Byla zvolena dvě místa odběru vzorků a to Al-Aktaš a Krasna Gorka.U obou oblastí bylo provedeno stanovení rtuti.U oblasti Al-Aktaš byly naměřeny běžné koncentrace rtuti vyskytující se v půdách,u druhé oblasti koncentrace až 25 krát převyšující maximální hodnoty, což může být velmi nebezpečná skutečnost pro okolní život. Dále byla provedena rentgenová difrakční analýza, která prokázala přítomnost křemene (tvoří převážnou část půd), cinnabaritu aj. Poslední analýzou bylo zjištění obsahu karbonátů, který se pohybuje od 12 do 35%.
dc.format 44s
dc.format.extent 2632862
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Rtuť cs
dc.subject půda cs
dc.subject kontaminace cs
dc.subject Sibiř cs
dc.subject Mercury en
dc.subject soil en
dc.subject contamination en
dc.subject Siberia en
dc.title Studie kontaminace půdy rtutí v oblasti centrální Altaje
dc.title.alternative The study of soil contamination with mercury in central Altai
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šťastný, Martin
dc.date.accepted 2005-06-24
dc.description.abstract-translated The aim of this study was to find out the influence of raw material extraction on up to the present time undamaged area of Central Altai. Two areas of soil sampling were selected for this study - Al-Aktaš and Krasna Gorka. Both areas were tested for the determination of mercury. The usual concentration of mercury in soil was found in Al-Aktaš while in Krasna Gorka the concentration of mercury is up to 25 times higher than the maximum value, which can have very dangerous effects on the surrounding life itself. Furthmore the radiographic diffractive analysis was also executed and it displayed the presence of silica which comprises a predominant part of soil, and cinnabar etc. The last chemical analysis resulted in finding out the content of carbonates which ranges from 12 to 35%.
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
dc.thesis.degree-discipline Technologie životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Enviromental technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 806
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2005-05-27


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account