Gambler z pohledu sociální pedagogiky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Gambler z pohledu sociální pedagogiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Olejníček, Antonín
dc.contributor.author Zátopek, Radim
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:30:59Z
dc.date.available 2016-06-06T23:00:26Z
dc.date.issued 2004-04-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/35699
dc.description.abstract Závěrečná práce se zabývá hazardním hráčstvím jako sociálně – patologickým jevem, který současné společnosti přináší celou řadu problémů a to jak samotné společnosti, tak zejména gamblerovi a jeho rodině, příbuzným, spolupracovníkům a přátelům. V této práci nejdříve vysvětluji, co jeto patologické hráčství a jak vypadá vývoj závislosti na hazardní hře. Dále se věnuji sociálním aspektům patologického hráčství, jednotlivé fáze hráčství, ohrožené skupiny osob, vliv prostředí, zaměstnání i životních situací na možný vznik závislosti na hře. Dále shrnuji dosavadní zkušenosti a názory, jakož i terapeutické možnosti, včetně úlohy individuální i celospolečenské prevence.
dc.format 44 s., 6 s. příloh
dc.format.extent 422056
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 29.04.2007
dc.subject Gambling cs
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject patologické hráčství cs
dc.subject závislost cs
dc.subject hráčské bludy cs
dc.subject bažení cs
dc.subject craving cs
dc.subject chorobné hráčství cs
dc.subject léčba cs
dc.subject prevence cs
dc.subject společenská nebezpečnost cs
dc.subject recidiva cs
dc.subject Gambling en
dc.subject pathological gambler en
dc.subject addiction en
dc.subject gambler´s delirium en
dc.subject craving en
dc.subject pathological gambling en
dc.subject therapy en
dc.subject prevention en
dc.subject the danger of the society en
dc.subject relapse en
dc.subject social pedagogy en
dc.title Gambler z pohledu sociální pedagogiky
dc.title.alternative Gambling from the perspective of social pedagogy
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nevoránek, Jaroslav
dc.date.accepted 2005-06-20
dc.description.abstract-translated This final project is concerning gambling as the social and pathological phenomenon. It brings a lof of problems not only to the society but to the gambler himself,his family, the colleagues and friends, too. In this project, firstly, I explain pathological gambling and the development of the addiction to the gambling games.Then I devote to social aspects of the gambler, the phases of gambling, the groups of people who are at risk, the influence of the environment, occupation and life situation which can cause addiction to gambling. I also resume the experience and opinions , therapeutic possibilities, individual prevention and the prevention of the whole society.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.rights.auth veřejné
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. University Institute en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 856
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2005-04-29


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account