Validace analytického postupu stanovení AOX ve vodných matricích

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Validace analytického postupu stanovení AOX ve vodných matricích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brázdil, Richard
dc.contributor.author Winklerová, Barbora
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:31:08Z
dc.date.available 2016-06-06T08:31:08Z
dc.date.issued 2005-02-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/35774
dc.description.abstract V laboratorní praxi byla ověřena funkčnost komerčního kyvetového testu firmy Merck a skutečnost, zda tato metoda, kde místo klasického stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů metodou mikrocoulometrické titrace, jsou AOX stanoveny spektrofotometricky ve viditelné oblasti spektra, je vhodná k zavedení do běžné laboratoře. Metoda založená na spektrofotometrickém stanovení byla porovnávána s metodou mikrocoulometrické titrace. Z porovnání obou metod vyšla vítězně již zavedená a ověřená metoda mikrocoulometrické titrace, která je na rozdíl od spektrofotometrického stanovení velmi přesná. Jedinou její nevýhodou je vysoká pořizovací cena přístroje a nepřesnost při měření vysokých koncentrací. Naopak kyvetový test firmy Merck je ekonomicky výhodnější, nicméně se hodí pouze k orientačnímu zjišťování AOX ve vodách a je vhodný při stanovování vysokých koncentrací ve vodných matricích. Pro potřeby laboratoře byl vypracován standardní operační postup. Diplomovou prací byl zvalidován postup spektrofotometrického stanovení AOX testu firmy Merck.
dc.format 68 s., 27 s. příloh
dc.format.extent 512197
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject spektrofotometrická metoda cs
dc.subject mikrocoulometrická titrace cs
dc.subject adsorbovatelné organicky vázené halogeny cs
dc.subject spectrophotometric methode en
dc.subject microcoulometric titration en
dc.subject adsorbable organically bound halogens en
dc.title Validace analytického postupu stanovení AOX ve vodných matricích
dc.title.alternative A validation of the analytical procedure of the determination of AOX in the aqueous matrixes
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Houser, Josef
dc.date.accepted 2005-06-23
dc.description.abstract-translated Functionality of the commercial cell set of Merck company in laboratory practice and whether this method where adsorbable organically bound halogens are determined using spectro-photometric method in the visible spectrum zone is used instead of usually used micro-coulometric titration is suitable for introducion into a standard laboratory was verified. The method based on the spectro-photometric determination was compared with the method of micro-coulometric titration. The duel of both the methods has been won out through by the already introduced and proved method of micro-coulometric titration which is very accurate unlike the spectro-photometric determination. High purchase price of the instrument and inaccuracy when measuring in the field of high concentrations is the only disadvantage of this method. On the contrary, the cell test of Merck company is more advantageous when considering economical point of view. However, it is suitable only for approximate determination of AOX in water and when determining high concentrations in aqueous matrixes. A standard operation procedure has also been prepared. The dissertation has validated the procedure of spectro-photometric determination of AOX using the set of Merck company.
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
dc.thesis.degree-discipline Technologie životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Enviromental technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 950
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2005-05-27


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account