Finanční aspekty outsourcingu ve firmě SANBORN a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Finanční aspekty outsourcingu ve firmě SANBORN a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Paseková, Marie
dc.contributor.author Filipová, Iveta
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:31:22Z
dc.date.available 2016-06-06T08:31:22Z
dc.date.issued 2005-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/35901
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce, týkající se společnosti SANBORN a.s., je provést finanční analýzu a zhodnotit ekonomické hospodaření v této firmě. Na základě provedeného rozboru účetních výkazů posoudím finanční pozici podniku. Pro zpracování použiji jednotlivé ukazatele finanční analýzy a porovnám je s průměry ve firmách se stejným oborem podnikání. Pomocí zjištěných informací navrhnu a doporučím změny, které by dopomohli SANBORN a.s. k efektivnějšímu hospodaření a k ekonomičtějšímu využívání jejich zdrojů. Dále se budu zabývat možnostmi využití outsourcingu a jeho případné doporučení nebo zamítnutí v konkrétní situaci pro podnik SANBORN a.s. Provedu analýzu marketingové komunikace pomocí, které určím výhody a nevýhody pro firmu. Vyhodnotím, zda je pro společnost lepší využívat interních či externích služeb v oblasti marketingu.
dc.format 86 s., 13 s. příloh
dc.format.extent 564233
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject absolutní ukazatele cs
dc.subject rozdílové ukazatele cs
dc.subject poměrové ukazatele cs
dc.subject souhrnné ukazatele cs
dc.subject aktivita cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject zadluženost cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject outsourcing cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject finanční analýza outsourcingového řešení cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject absolute indices en
dc.subject differential indices en
dc.subject ratio indices en
dc.subject cumulative indices en
dc.subject activity en
dc.subject profitability en
dc.subject indebtedness en
dc.subject liquidity en
dc.subject outsourcing en
dc.subject marketing communication en
dc.subject financial analysis of outsourcing solution en
dc.title Finanční aspekty outsourcingu ve firmě SANBORN a.s.
dc.title.alternative Financial aspects of outsourcing in the SANBORN a.s.
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Holub, Milan
dc.date.accepted 2005-06-13
dc.description.abstract-translated The aim of my Bachelor’s Thesis (concerning the company SANBORN a.s.) is to carry out financial analysis and to evaluate economic processes inside this company. In order to manager it, I will use particular economic indicators of financial analysis and I will compare them with corresponding average values in other firms with the same field of economic activities. By exploiting this information, I will suggest and recommend changes which would help SANBORN a.s., to improve economy and to exploit its resources more efficiently. Further on, I will analyze possibilities of outsourcing, their recommendation or rejection in particular situations which SANBORN a.s. I will carry out analysis of marketing communication by means of which I will specify advantages and disadvantages for the company. I will analyze which kind of marketing services – internal or external – is more advantageous for the company.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 1083
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2005-05-20


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account