Finanční analýza podniku EKOMET-KUPREX, spol. s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Finanční analýza podniku EKOMET-KUPREX, spol. s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Knápková, Adriana
dc.contributor.author Kardošová, Lenka
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:31:23Z
dc.date.available 2016-06-06T23:00:27Z
dc.date.issued 2005-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/35909
dc.description.abstract Zmyslom mojej bakalárskej práce bolo zhodnotiť finančnú situáciu v spoločnosti EKOMET-KUPREX, spol. s r. o.. Pri vypracovávaní som vychádzala zo zadania a z potrieb firmy. V samotnej práci som sa zaoberala základnou finančnou analýzou s následným zrovnaním s niektorými priemernými hodnotami odvetvia výroby kovodelných výrobkov. Teoretická časť poskytuje metodické východiská pre analýzu jednotlivých ukazovateľov, ktorých hodnoty vychádzajú zo súvahy a výkazu ziskov a strát. Pre posúdenie finančnej situácie modeluje len tie finančné ukazovatele, ktoré som v svoje bakalárskej práci použila. V praktickej časti som hodnotila jednotlivé ukazovatele, ktoré som rozdelila do niekoľkých skupín podľa spôsobu hodnotenia finančnej situácie a ich hodnoty som porovnala s priemermi v podnikoch s rovnakým oborom podnikania. V závere svojej práce som celkovo zhodnotila, ako si podnik Ekomet-Kuprex, spol. s r. o. stojí po finančnej situácii a navrhla som mu odporučenia pre zlepšenie finančnej situácie.
dc.format 72 s., 8 s. příloh
dc.format.extent 438740
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 20.05.2015
dc.subject finančná analýza cs
dc.subject analýza absolútnych ukazovateľov cs
dc.subject analýza rozdielových ukazovateľov cs
dc.subject analýza pomerových ukazovateľov cs
dc.subject analýza súhrnných ukazovateľov cs
dc.subject analýza sústavy pomerových ukazovateľov cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject analysis of absolute ratios en
dc.subject analysis of margin ratios en
dc.subject analysis of ratios en
dc.subject analysis of summary ratios en
dc.subject analysis of scheme of ratios en
dc.title Finanční analýza podniku EKOMET-KUPREX, spol. s.r.o.
dc.title.alternative Financial analysis of firm EKOMET-KUPREX, Ltd
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Martaus, Milan
dc.date.accepted 2005-06-14
dc.description.abstract-translated The financial analysis is instrument of opinion on financial situation. The result of my bachelor thesis was to sum up the financial situation in the firm EKOMET-KUPREX Ltd. . Theoretical part of my thesis provides methodical solutions for analysis of separate indicators which values are based on firm´s balance sheet and report of profits and losses. For objective and right evaluation of financial results is necessary to know well enterprise and environment in which the company works. In analytical part individual indicators are assessed. Ale indicators are divided into several groups along evaluation procedure of financial situation and their results are compared with averages in companies with the same line of business. In the conclusion of my thesis there are some recommendation for improvement of economic situation in the firm Ekomet-Kuprex Ltd outlined.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.rights.auth IP
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 1093
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2005-05-20


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account