Projekt zvyšování konkurenceschopnosti SOŠ a SOU Slavičín, vytvoření programu Rozvoj lidských zdrojů z prostředků EU

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt zvyšování konkurenceschopnosti SOŠ a SOU Slavičín, vytvoření programu Rozvoj lidských zdrojů z prostředků EU

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrazdilová Bočková, Kateřina
dc.contributor.author Hrabinová, Regina
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:31:35Z
dc.date.available 2016-06-06T08:31:35Z
dc.date.issued 2005-03-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36007
dc.description.abstract Diplomová práce byla napsána na téma: „Projekt zvyšování konkurenceschopnosti SOŠ a SOU Slavičín, vytvoření programu Rozvoj lidských zdrojů z prostředků EU. Jejím obsahem je návrh na zavedení programu Další profesní vzdělávání do podmínek SOŠ a SOU Slavičín. V úvodu jsem definovala aktuální projektové příležitosti spolu s ideou a hypotézou projektového řešení a konfrontací literárních pramenů. Vytvořený projekt se opírá o analýzy situace v ČR, Zlínského kraje a výsledky dotazníků na SOŠ a SOU Slavičín. Samotný projekt je zaměřen na aplikaci celoživotního vzdělávání jako dlouhodobý projekt, který by měl odpovídat potřebám znalostní společnosti. Jeho rozpracování je věnována projektová část diplomové práce. Zavedení programu Další profesní vzdělávání pomůže zvýšit konkurenceschopnost SOŠ a SOU Slavičín v dnešních podmínkách očekávaného nedostatečného počtu studentů.
dc.format 90 s., 18 s. text. příloh
dc.format.extent 697348
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Projekt cs
dc.subject školství cs
dc.subject Evropská unie cs
dc.subject strukturální fondy cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject vzdělávání dospělých cs
dc.subject analýza cs
dc.subject finanční plán cs
dc.subject rozpočet projektu cs
dc.subject Project en
dc.subject education en
dc.subject European union en
dc.subject structural resource en
dc.subject unemployment en
dc.subject further education en
dc.subject analyse en
dc.subject cash-flow forecast en
dc.subject project budget en
dc.title Projekt zvyšování konkurenceschopnosti SOŠ a SOU Slavičín, vytvoření programu Rozvoj lidských zdrojů z prostředků EU
dc.title.alternative Project competition increase in SVS and SS Slavičín, creating program human resource of means EU
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bil, René
dc.date.accepted 2005-06-06
dc.description.abstract-translated The diploma thesis has been written about the subject: „Project of increasing competitive SOŠ and SOU Slavičín, if will be produce program Human Resource from the Sources European Union. It´s included the project on implementation the program Next profession education on condidions in SOŠ and SOU Slavičín. In introduction I defined the actually project opportunity with the project idea and hypothesis method of solution and confrontation literature sources. The project has been construct on the analysis situation in Czech republic, Zlin area and results of questionnaires on SOŠ and SOU Slavičín. All project has been adressed on application Lifelong education as a long-term project, which would be responding with needs of knowlege society. Project part of diploma thessis is include his elaboration. If the program Next profession education is aplicated it´s assist in increasing competitive on SOŠ and SOU Slavičín in nowadays conditions awaitng of absence students number.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 1220
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2005-05-13


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account