Realizace sexuální výchovy ve výchovně-vzdělávacám procesu základní školy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Realizace sexuální výchovy ve výchovně-vzdělávacám procesu základní školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křemenová, Jana
dc.contributor.author Sopková, Šárka
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:26:18Z
dc.date.available 2010-07-15T03:26:18Z
dc.date.issued 2007-06-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3601
dc.description.abstract Moje závěrečná bakalářská práce na téma Realizace sexuální výchovy ve výchovně-vzdělávacím procesu základní školy je zaměřena na zkoumání této výuky. Bakalářská práce se skládá ze dnou částí - teoretické, kde jsou objasněny pedagogické pojmy, věkové zvláštnosti žáků a historie i atributy výuky sexuální výchovy, a praktické, v níž je vyhodnocem můj průzkum. Zkoumala jsem informovanost rodičů dětí na základní škole. Výsledky jsem porovnala s průzkumem na základních školách, kde jsem se zabývala průběhem této výuky. Získané informace jsou zpracovány v tabulkách a grafech s doplňujícími komentáři. cs
dc.format 86 s., 13 s obr. příloh. cs
dc.format.extent 1215424 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sexuální výchova cs
dc.subject základní škola cs
dc.subject vychovatel cs
dc.subject vychovávaný cs
dc.subject metodika cs
dc.subject sexual education en
dc.subject primary school en
dc.subject pedagog en
dc.subject scholar en
dc.subject methodology en
dc.title Realizace sexuální výchovy ve výchovně-vzdělávacám procesu základní školy cs
dc.title.alternative Realisation of Sexual Education at Primary schools en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Krausová, Helena
dc.date.accepted 2007-06-27
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis is a contribution to the theme of Realisation of Sexual Education at Primary schools. This thesis has teoretical and practical part. In theoretical part there are explained pedagogical conceptions, differences in pupils age and history and attributes of sexual education at schools. In practical part there is an evaluetion of my research. I researched what parents of children know about children's sexual education at primary schools. I compared these results with results of research at primary schools, where I visited some lessons of sexual education. Then I processed these informations into tables and graphs with supplementary commentaries. en
dc.description.department Ústav zdravotnických studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/103 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cs
dc.thesis.degree-discipline Midwife en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 6589
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
sopková_2007_bp.pdf 1.159Mb PDF View/Open
sopková_2007_vp.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open
sopková_2007_op.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account