Bakalářská práce

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Bakalářská práce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janáčová, Dagmar
dc.contributor.author Krejčí, Markéta
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:31:54Z
dc.date.available 2016-06-06T08:31:54Z
dc.date.issued 2005-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36175
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou procesu filtrace a promývání, které spadají do předmětu Procesní inženýrství II. Obsahuje teoretické informace týkající se separačního procesu filtrace, kdy rozdělujeme heterogenní směsi na kapalinu a tuhé částice a výpočtové vztahy odvozené pro různé způsoby realizace filtračního procesu. Důraz jsem kladla i na přiblížení postupů, jakým probíhá filtrace na konkrétním filtračním zařízení. Za cíl jsem si dala zpracovat dostupné informace do podoby přehledného studijního materiálu, který studentům proces filtrace přiblíží populární formou. Zpracované materiály jsem upravila také do podoby elektronického učebního textu, který bude zveřejněn v systému Moodle, jenž bude sloužit nejen studentům, ale i jako materiál pro přednášejícího.
dc.format 75 s.
dc.format.extent 1247588
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject periodická filtrace cs
dc.subject nepřetržitá filtrace cs
dc.subject promývání cs
dc.subject profukování cs
dc.subject filtr cs
dc.subject filtrační přepážka cs
dc.subject filtrát cs
dc.subject filtrační cyklus cs
dc.subject rychlost filtrace cs
dc.subject účinnost filtrace cs
dc.subject stlačitelný filtrační koláč cs
dc.subject nestlačitelný filtrační koláč cs
dc.subject suspenze cs
dc.subject tlakový rozdíl cs
dc.subject bilance filtru cs
dc.subject kalolis cs
dc.subject komorový kalolis cs
dc.subject bubnový filtr cs
dc.subject listový filtr cs
dc.subject svíčkový filtr cs
dc.subject pískový filtr cs
dc.subject odstředivé čerpadlo cs
dc.subject odstředivka cs
dc.subject periodical filtration en
dc.subject continuous filtration en
dc.subject rinsing en
dc.subject blowing-by en
dc.subject filter en
dc.subject filtration layer en
dc.subject filter effluent en
dc.subject filtrate en
dc.subject filtration cycle en
dc.subject filtration velocity en
dc.subject filtration efficiency en
dc.subject compressible filter cake en
dc.subject incompressible filter cake en
dc.subject suspension en
dc.subject slurry en
dc.subject pressure difference en
dc.subject balance of filter en
dc.subject filter press en
dc.subject chamber filter press en
dc.subject drum filter en
dc.subject leaf filter en
dc.subject cartridge filter en
dc.subject sand filter en
dc.subject centrifugal pump en
dc.subject centrifugal separator en
dc.title Bakalářská práce
dc.title.alternative Bachelor thesis
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kolomazník, Karel
dc.date.accepted 2005-06-13
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis concerns in problems of filtration and rinsing which are included in a subject of Process Engineering II. It contains theoretical information refering to separating process of filtration when we separate heterogenous mixture into liquid and solid elements and calculation relations derived for different ways of realization in filtration process. I also emphasized clearing up the procedurs of a course of filtration on factual filtration machinery. My aim was to elaborate all accessible information to a form of summarized educational material, which would put the process of filtration near to students and by popular method. I arranged compiled material to a form of electronical textbook, which will be published in the Moodle system, which could serve either students or as a material for lecturer.
dc.description.department Institut řízení procesů a aplikované informatiky
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic control and informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering informatics en
dc.identifier.stag 1430
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2005-06-03


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account