Laboratorní úlohy v mikroelektronice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Laboratorní úlohy v mikroelektronice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Adámek, Milan
dc.contributor.author Bartošák, Kamil
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:32:01Z
dc.date.available 2016-06-06T08:32:01Z
dc.date.issued 2005-02-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36231
dc.description.abstract Převodníky analogově – digitální a digitálně - analogové jsou nedílnou součástí většiny elektronických systémů, neboť narůstá trend využití digitálních technologií pro číslicové zpracování analogových informací. Převodníky jsou použity tam, kde je třeba docílit spolupráce mezi analogovými a digitálními elektrickými obvody. Lze je tedy považovat za jakési elektronické rozhraní. Na stránkách této práce jsem se pokusil nastínit funkci vybraných typů A/D a D/A převodníků. A pro tento účel byla navržena čtveřice výukových laboratorních úloh se zaměřením na téma A/D a D/A převodníky.
dc.format 65 s., 19 s. příloh protokoly
dc.format.extent 610397
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject analogově - digitalní převodníky cs
dc.subject digitálně - analogové převodníky cs
dc.subject analog - to - digital converters en
dc.subject digital - to - analog converters en
dc.title Laboratorní úlohy v mikroelektronice
dc.title.alternative Microelectronic Exercises
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Navrátil, Milan
dc.date.accepted 2005-06-20
dc.description.abstract-translated Analog - to - digital converters and digital - to - analog converters are integral part of most electronic systems, because the usage of digital technologies for numerical processing of analog information is growing up. Converters are used to reach cooperation among analog and digital electronic circuits. Converter can be described as a kind of electronic interface. I had tried to explain on the pages of this thesis how operate some chosen types of A/D and D/A converters. For this purpose has been designed quaternion of laboratory tutorial exercises with focusing on A/D and D/A converters.
dc.description.department Institut řízení procesů a aplikované informatiky
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering informatics en
dc.identifier.stag 1491
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2005-06-10


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account