Projekt laboratorní úlohy pro proces denitrifikace s připojením na internet

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt laboratorní úlohy pro proces denitrifikace s připojením na internet

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hruška, František
dc.contributor.author Abrahám, Vladimír
dc.date.accessioned 2010-07-15T03:34:17Z
dc.date.available 2010-07-15T03:34:17Z
dc.date.issued 2007-05-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3625
dc.description.abstract Hlavním cílem diplomové práce bylo vytvořit projekt laboratorní úlohy pro proces denitrifikace, který bude realizován na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Projekt obsahuje návrh struktury systému, specifikaci přístrojů a zařízení použitých pro realizaci a návod, který uživatelům vysvětlí funkci a ovládání laboratorní úlohy. Dále je zde popsán software Control Web 5, ve kterém je vytvořena vizualizace a ovládání aplikace. Vstupně výstupní jednotka DataLab bude hardwarově řídit celý proces a její zapojení je popsáno ve schématu pro měření a regulaci. K vytvořené aplikaci v Control Webu budou mít uživatelé přístup jak z lokální sítě tak dálkově přes internet. Ve webovém prohlížeči budou moci studenti i přednášející sledovat jednotlivé měřené veličiny, archivovat data i ovládat zařízení. cs
dc.format 70 s., 6 s. obr. přiloh. cs
dc.format.extent 1897211 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Denitrification en
dc.subject Instrumentation and control en
dc.subject Chemical analyzers en
dc.subject Control Web en
dc.subject Denitrifikace cs
dc.subject Měření a regulace cs
dc.subject Chemické analyzátory cs
dc.subject Control Web cs
dc.title Projekt laboratorní úlohy pro proces denitrifikace s připojením na internet cs
dc.title.alternative Project of laboratory work for denitrification process with connection to internet en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Preč, Zdeněk
dc.date.accepted 2007-06-06
dc.description.abstract-translated The main objective of this thesis was to create a project of laboratory work for denitrification process, which will be realized at Tomas Bata University in Zlín. The project contains proposition of the system structure, specification of instruments and equipment used for realization, and instructions for users that explains function and operating of the composition. In this work is further described software Control Web 5, which is used for visualization of the process and for operating of the application. Input-output unit Datalab will physically control whole process and its connection is described in the scheme of instrumentation and control. Users have access to application created in Control Web from local network or internet. In web browser can students and lectors control equipment, monitor measured values, archive data. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/91 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 6755
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade D
local.subject laboratorní úlohy cs
local.subject učební pomůcky cs
local.subject laboratory exams en
local.subject teaching aids en


Files in this item

Files Size Format View
abrahám_2007_dp.pdf 1.809Mb PDF View/Open
abrahám_2007_vp.pdf 757.7Kb PDF View/Open
abrahám_2007_op.pdf 1.152Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account