Strategie rozvoje Mikulovska v oblasti cestovního ruchu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Strategie rozvoje Mikulovska v oblasti cestovního ruchu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Schneider, Jaromír
dc.contributor.author Popovská, Dagmar
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:32:07Z
dc.date.available 2016-06-06T23:00:27Z
dc.date.issued 2005-03-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36280
dc.description.abstract Tématem mé diplomové práce je „Strategie rozvoje cestovního ruchu v oblasti Mikulovska''. Práce se skládá ze dvou částí, z teoretické a praktické. V první části jsem zpracovala teoretické poznatky k dané problematice. V druhé části jsem nejdříve mikroregion Mikulovsko představila a zanalyzovala současný stav jeho Marketingové strategie cestovního ruchu. Na základě této analýzy a provedeného marketingového výzkumu jsem navrhla novou Strategii rozvoje cestovního ruchu. Zde jsou nastíněny možnosti dalšího rozvoje cestovního ruchu. Cílem mé práce bylo navrhnout konkrétní řešení rozvoje cestovního ruchu, kterým je „Vybudování Multifunkčního kongresového centra''. Stěžejní částí je tedy projekt, jehož hlavní částí je vytvoření marketingového mixu. Na závěr jsem projekt zhodnotila z pohledu rizik.
dc.format 106 s., 1 s. obr. příloh
dc.format.extent 1839829
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 13.05.2007
dc.subject regionální marketing cs
dc.subject strategie rozvoje cs
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject kongresové centrum cs
dc.subject Mikulovsko cs
dc.subject projektový záměr cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject riziková analýza cs
dc.subject Regional Marketing en
dc.subject Marketing Strategy en
dc.subject Tourism en
dc.subject Congress Centre en
dc.subject Mikulovsko en
dc.subject Project Plan en
dc.subject Marketing Mix en
dc.subject Risk Analysis en
dc.title Strategie rozvoje Mikulovska v oblasti cestovního ruchu
dc.title.alternative Strategy of Tourism Development in the Region Mikulovsko
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kubík, Josef
dc.date.accepted 2005-06-07
dc.description.abstract-translated The topic of this master thesis is „Strategy of Tourism Development in the Region Mikulovsko''. The master thesis consists of two parts, theoretical and practical. In first part I worked up theoretical findings about this issue. In practical part I introduced Microregion Mikulovsko and analysed existent Marketing Strategy of Tourism Development. In basis of this analysis and marketing research I composed the new Strategy of Tourism Development. There are sketched posibilities of further tourism development. The object of this master thesis was make a sugestion of specific resolution of tourism development, which is „Construction of Multiple-function Congress Centre''. The main part is also project whose object is elaborating of marketing mix. In conclusion I achieved a risk analysis.
dc.description.department Ústav managementu
dc.rights.auth IP
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 1549
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2005-05-13


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account