Návrh racionalizace zakázkového řízení ve firmě EPCOS Šumperk, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh racionalizace zakázkového řízení ve firmě EPCOS Šumperk, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Němec, Dobroslav
dc.contributor.author Valeš, Lukáš
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:32:16Z
dc.date.available 2016-06-06T08:32:16Z
dc.date.issued 2005-03-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36362
dc.description.abstract Diplomová práce zpracovává detailní analýzu a návrh informačního systému evidence výroby vzorků společnosti EPCOS Šumperk, s. r. o. Na základě literární rešerše a zhodnocení provedené analýzy stanovuje základní nedostatky současného systému a vymezuje klíčové body, které je nezbytné dodržet při vývoji systému nového. Z nich pak vychází v projektové části, která obsahuje globální návrh efektivního informačního systému řešícího problematiku evidence a řízení průběhu zakázek. Práce je doplněna o procesní, rizikovou a nákladovou analýzu projektu a bude sloužit jako podnětný zdroj pro vedení a zaměstnance firmy při implementaci nového IS.
dc.format 92 s.
dc.format.extent 1580697
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Informační systém cs
dc.subject zakázka cs
dc.subject zakázkové řízení cs
dc.subject návrh informačního systému cs
dc.subject diagram datových toků cs
dc.subject evidence zakázek cs
dc.subject procesní analýza cs
dc.subject Information system en
dc.subject commission en
dc.subject commission management en
dc.subject proposal of information system en
dc.subject data flow diagram en
dc.subject commission evidence en
dc.subject process analysis en
dc.title Návrh racionalizace zakázkového řízení ve firmě EPCOS Šumperk, s.r.o.
dc.title.alternative Project of rationalization of commission management in EPCOS Sumperk, s.r.o.
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Žůrek, Roman
dc.date.accepted 2005-06-09
dc.description.abstract-translated Diploma thesis covers detailed analysis and proposal of information system for evidence of samples production in EPCOS Šumperk, s. r. o. On the basis of literature retrieval and evaluation of performed analysis it establishes the basic imperfections of current information system and determines the strong points which are necessary to keep during development of new system. Starting from these points in a project part it accomplishes a general proposal of new effective information system that solves problems of evidence and control of job orders. Thesis also contains procedural analysis, hazard operation study and cost analysis. It will be used as inspiring source for company management and employees during implementation of new IS.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 1643
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2005-05-13


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account