[NEOBHÁJENO] Aplikace modulu FMEA systému EISOD ve firmě Rogum Rožnov p/R

DSpace Repository

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Aplikace modulu FMEA systému EISOD ve firmě Rogum Rožnov p/R

Show simple item record

dc.contributor.advisor Briš, Petr
dc.contributor.author Janík, Jaromír
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:32:30Z
dc.date.available 2016-06-06T08:32:30Z
dc.date.issued 2006-03-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36473
dc.description.abstract Tato diplomová práce je úzce zaměřena na analýzu metody FMEA (analýza možností vzniku vad a jejich následků), protože tato metoda stále nalézá široké uplatnění v řadě průmyslových odvětví jako metoda minimalizující rizika spojená s výrobkem ve fázi konstrukce, návrhu a procesu výroby. V první části této práce je položena teoretická základna, kde jsou uvedeny mimo jiné druhy analýzy FMEA, cíle, rozsah použití a jednotlivé kroky při jejím provádění. Analytická část je koncipována jako praktický manuál k práci s modulem FMEA počítačového systému EISOD a závěrečná kapitola ukazuje za pomocí případových studií, kde každá z nich je zaměřena na jeden typ analýzy FMEA, praktický postup při vytváření a vyplňování FMEA formulářů, který by měl posloužit firmě Rogum Rožnov p / R jako návod pro implementaci této metody při výrobě.
dc.format 85 s., 3 s. příloh
dc.format.extent 2297433
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject FMEA konstrukce cs
dc.subject FMEA návrhu výrobku cs
dc.subject FMEA procesu cs
dc.subject FMEA construction en
dc.subject FMEA project en
dc.subject FMEA process en
dc.title [NEOBHÁJENO] Aplikace modulu FMEA systému EISOD ve firmě Rogum Rožnov p/R
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] Aplication of modul FMEA of system EISOD in company Rogum Rožnov p/R
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Svoboda, Jiří
dc.date.accepted 2005-06-07
dc.description.abstract-translated This diplom project is strict oriented on analysis of method FMEA (Failure mode and effects analysis), because this method always find wide using in the range of industrial sectors as the method minimize risk linked with product in the phase of construction, project and process of the production. In the first part of this project is placed the theoretical base, where are introduced out of other classes of the analysis FMEA, targets, extent of using and single steps by her pursue. The analytical part is composed as practical manual for the working with the modul FMEA of the computer system EISOD and the final chapter show with help the case essayes, where each of them is oriented on the one type of the analysis FMEA, practical procedure by creating and filling out FMEA forms, what should serve company Rogum Rožnov p / R as instructions for introduce this method by production.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Průmyslové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Industrial Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 1781
utb.result.grade F
local.subject vady výrobků cs
local.subject predikce cs
local.subject pryžové výrobky cs
local.subject product defects en
local.subject prediction en
local.subject rubber products en


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account