Reformy územněsprávní organizace na území ČR po roce 1945

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Reformy územněsprávní organizace na území ČR po roce 1945

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matula, Miloš
dc.contributor.author Boháčková, Kamila
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:32:31Z
dc.date.available 2016-06-06T08:32:31Z
dc.date.issued 2005-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36474
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci jsem se snažila postihnout vývoj územněsprávní organizace České republiky v letech 1945-1989, v kontextu s historickými událostmi, které jej velkou měrou ovlivnily. V teoretické části práce jsem charakterizovala veřejnou správu a její základní rozdělení na správu státní a samosprávu. Popsala jsem stav ve veřejné správě před rokem 1945, který je důležitým východiskem pro pochopení navazujících událostí. V další části práce jsem se zaměřila hlavně na reformu územní správy v letech 1948-49, následný vývoj do roku 1960 a na změny po roce 1960 související s přijetím nové ústavy. V závěru práce jsem nastínila problematiku integrace obcí.
dc.format 54 s.
dc.format.extent 997327
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject veřejná správa cs
dc.subject státní správa cs
dc.subject samospráva cs
dc.subject země cs
dc.subject okresy cs
dc.subject územní správa cs
dc.subject reforma cs
dc.subject ústava cs
dc.subject národní výbory cs
dc.subject krajské zřízení cs
dc.subject public administration en
dc.subject state administration en
dc.subject self-administration en
dc.subject country en
dc.subject districts en
dc.subject territorial administration en
dc.subject reform en
dc.subject the Constitution en
dc.subject people's councils en
dc.subject regional system en
dc.title Reformy územněsprávní organizace na území ČR po roce 1945
dc.title.alternative Reforms of Territory-Based Organization of Public Administration Carried out on the Territory of the Czech Republic after 1945
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Grospič, Jiří
dc.date.accepted 2005-06-13
dc.description.abstract-translated The purpose of my bachelor’s degree thesis is to delineate the development of territorial administrative organization of the Czech Republic between 1945 and 1989 within the context of historical events that had to a large extent influenced the development. In the theoretical part I have characterized public administration and its basic division into state administration and self-administration. I have described the situation in public administration before the year 1945, which is an important starting point for the understanding of subsequent events. In the following part of my thesis I have focused especially on the reform of territorial administration in the years 1948 and 1949, the subsequent development until 1960 and on the changes after 1960 related to the adoption of the new Constitution. In the final part I have outlined the question of integration of communities.
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 1782
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2005-05-20


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account