Možnosti využití finančních prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje pro řešení dopravní infrastruktury mikroregionu Bystřice pod Hostýnem a okolí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Možnosti využití finančních prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje pro řešení dopravní infrastruktury mikroregionu Bystřice pod Hostýnem a okolí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wokoun, René
dc.contributor.author Dohnalová, Lenka
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:32:31Z
dc.date.available 2016-06-06T08:32:31Z
dc.date.issued 2005-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36477
dc.description.abstract Tato práce popisuje možnost využití finančních prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje pro řešení dopravní infrastruktury města Bystřice pod Hostýnem. Město Bystřice pod Hostýnem má velmi dobrou polohu, která je předpokladem výhodné dopravy. Leží na spojnici měst Přerov, Valašské Meziříčí, Holešov, Lipník n. Bečvou a Hranice. Jako celý Zlínský kraj potýká se město s problémy v dopravní infrastruktuře, tj. v silniční dopravě i v železniční. V začátku této práce čtenáře seznámím s obecnými podmínkami využití prostředků z Evropské unie, nabídkou finančních prostředků a způsoby, jak těchto prostředků využít. V druhé části práce představím stav dopravní infrastruktury, předložím konkrétní oblasti pro potřebu řešení a pak následná řešení kritických bodů. Práci ukončuji projektem pro řešení jednoho z kritických bodů.
dc.format 60 s., 3 s. obr. příloh
dc.format.extent 6832124
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Evropský regionální fond cs
dc.subject Evropská unie cs
dc.subject silniční doprava cs
dc.subject železniční doprava cs
dc.subject region cs
dc.subject obecné podmínky cs
dc.subject Hrubý domácí produkt cs
dc.subject Národní rozvojový plán cs
dc.subject Nomenklatura územních statistických jednotek cs
dc.subject Operační program cs
dc.subject projekt cs
dc.subject Evropský sociální fond cs
dc.subject European Regional Development Fund en
dc.subject European community en
dc.subject road-traffic infrastructure en
dc.subject roilroad infrastructure en
dc.subject region en
dc.subject general conditions en
dc.subject Gross Domestic Product en
dc.subject National development plan en
dc.subject Nomenclature of territorial statistical units en
dc.subject Operational programme en
dc.subject project en
dc.subject European social fund en
dc.title Možnosti využití finančních prostředků z Evropského fondu regionálního rozvoje pro řešení dopravní infrastruktury mikroregionu Bystřice pod Hostýnem a okolí
dc.title.alternative The possibilities of using financial instruments of European Regional Development Fund (ERDF) in solving the problems of road-traffic infrastructure in the region of Bystrice pod Hostynem and its surrounding
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Schneider, Jaromír
dc.date.accepted 2005-06-13
dc.description.abstract-translated This study describes the possibilities of using funds from European Regional Development Fund in order to help road-traffic infrastructure problem solving in the town of Bystřice pod Hostýnem. The town Bystřice pod Hostýnem is conveniently located which creates favourable conditions for transportation. It lies in between towns Přerov, Valašské Meziříčí, Holešov, Lipník n. Bečvou and Hranice. It faces problems of both railroad and road traffic infrastructure which is the common problem of the whole region (Zlínský kraj). First, I mention general conditions to use funds from European Community, what kind of funds are available and how to use them. Secondly, I describe the current state of traffic infrastructure, and then submitted particular areas with problems which need to be solved and consequent resolution of the critical problems. The study is completed by project of one of the critical problem’s resolution.
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 1785
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2005-05-20


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account