Hodnocení efektivity programu ISPA na úseku životního prostředí ve Zlínském kraji

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hodnocení efektivity programu ISPA na úseku životního prostředí ve Zlínském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wokoun, René
dc.contributor.author Vašíčková, Ema
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:32:35Z
dc.date.available 2016-06-06T08:32:35Z
dc.date.issued 2005-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36512
dc.description.abstract Bakalářské práce se zabývá posuzováním efektivity využití programu ISPA ve Zlínském kraji na úseku životního prostředí. První část práce je zaměřena na základní charakteristiku programu ISPA, na podmínky realizace tohoto programu v České republice a na využití možnosti čerpání finanční pomoci z programu českými subjekty. Druhá část práce je věnována hodnocení využití možnosti čerpání prostředků z programu ISPA ve Zlínském kraji na úseku životního prostředí. Podrobně se zabývá projektem Čistá řeka Bečva a jeho předpokládaným přínosem pro zlepšení kvality životního prostředí ve Zlínském kraji. Na základě poznatků spojených s vyhodnocením efektivity využití programu ISPA ve Zlínském kraji jsou na závěr zpracovány podněty zaměřené na zvyšování efektivity využívání prostředků z fondů Evropské unie.
dc.format 73 s., 2 s. obr. příloh
dc.format.extent 1110776
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Evropská unie cs
dc.subject ISPA - Nástroj pro strukturání politiku pro předvstupní období cs
dc.subject Zlínský kraj cs
dc.subject úsek životního prostředí cs
dc.subject Projekt Čistá řeka Bečva cs
dc.subject European Union en
dc.subject ISPA - Instrument for Struktural Policies for Pre- Accession en
dc.subject Zlín region en
dc.subject the environmental sector en
dc.subject Clean River Bečva Project en
dc.title Hodnocení efektivity programu ISPA na úseku životního prostředí ve Zlínském kraji
dc.title.alternative The evaluation of ISPA programme effectivity in environmental sector in Zlinsky region
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Matulík, Ivan
dc.date.accepted 2005-06-14
dc.description.abstract-translated Bachelor´s thesis deals with the evaluation of effectivity of ISPA Programme application in the environmental sector in Zlín region. The first part of thesis focuses on basic characteristic of ISPA Programme, requirements of programme implementation in Czech republic and on utilisation of possibilities of drawing up financial support by Czech subjects. The second part of thesis deals with the evaluation of utilisation of possibilities of drawing up financial support from ISPA instrument in the environmental sector in Zlin region. In detail it deals with Clean River Bečva Project and its expected assets to improvement of environment in Zlin region. Based on information linked to the evaluation of effectivity of ISPA Programme application in Zlín region at the end of thesis the suggestions focused on increasing the effectivity of EU funds utilisation are elaborated.
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 1823
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2005-05-20


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account