Motivace zaměstnanců společnosti Slovácké strojírny, a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Motivace zaměstnanců společnosti Slovácké strojírny, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Porvazník, Ján
dc.contributor.author Nedbalová, Ivana
dc.date.accessioned 2016-06-06T08:32:35Z
dc.date.available 2016-06-06T08:32:35Z
dc.date.issued 2005-03-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/36514
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se věnuji manažerské motivaci. V teoretické části postupně objasním pojem motivace, stimul, potřeba, hodnota a motiv. Zaměřím se na teorie pracovní motivace, manažerské metody, které podporují motivaci. Popíši motivaci hmotnou, nehmotnou, vnitřní a vnější a také se zabývám motivací v praxi. V praktické části identifikuji motivační nástroje zaměstnanců společnosti Slovácké strojírny, a. s. a poté tyto motivační nástroje zhodnotím. Na základě výsledků průzkumu navrhnu opatření pro zlepšení systému motivace ve společnosti Slovácké strojírny, a. s.
dc.format 64 s., 5 s obr. příloh
dc.format.extent 331309
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Manažerská motivace cs
dc.subject motivace cs
dc.subject stimul cs
dc.subject potřeba cs
dc.subject hodnota cs
dc.subject motiv cs
dc.subject teorie pracovní motivace cs
dc.subject manažerské metody podporující motivaci cs
dc.subject motivace hmotná cs
dc.subject motivace nehmotná cs
dc.subject motivace vnitřní cs
dc.subject motivace vnější cs
dc.subject motivace v praxi cs
dc.subject Managerial motivation en
dc.subject motivation en
dc.subject stimulus en
dc.subject need en
dc.subject worth en
dc.subject motive en
dc.subject theories of working motivation en
dc.subject managerial methods which support motivation en
dc.subject material motivation en
dc.subject immaterial motivation en
dc.subject inner motivation en
dc.subject outer motivation en
dc.subject motivation in practice en
dc.title Motivace zaměstnanců společnosti Slovácké strojírny, a.s.
dc.title.alternative Motivation of employees of company Slovácké strojírny,Inc
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Polášková, Magda
dc.date.accepted 2005-06-15
dc.description.abstract-translated In my bachelor thesis I devote managerial motivation. In theoretical part I will clarify gradually concept motivation, stimulus, need, worth and motive. I will aim to theories of working motivation, managerial methods which support motivation. I will describe material, immaterial, inner and outer motivation and I occupy with motivation in practice. In practical part I will identify motivating factors of employees of company Slovácké strojírny, Inc. and then I will evaluate these motivating factors. On the basis of research I will suggest measure for improvement of motivating system in company Slovácké strojírny, Inc.
dc.description.department Ústav managementu
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 1825
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2005-05-20


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account